Tydzień Profilaktyki

W dniach 12 – 16 III 2018 r. w I Liceum Ogólnokształcącym odbył się Tydzień  Profilaktyki. Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie uczniów szkoły w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia. Oprócz profilaktyki uniwersalnej, czyli takiej, która dotyczy wszystkich uczniów, udało się również zrealizować podstawowy cel wychowawczy szkoły, jakim jest kształtowanie  postaw prozdrowotnych. Każdy uczeń w trakcie jego trwania mógł odnaleźć coś dla siebie. Organizacją Tygodnia Profilaktyki chcemy zachęcać młodych ludzi do podejmowania działań prozdrowotnych oraz wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im zapobiegać w przyszłości różnym zagrożeniom współczesnego świata. Szczegółowa realizacja Tygodnia Profilaktyki:

  • Dnia 12 marca odbyło się spotkanie z lekarzem ginekologiem Beatą Konopką . W spotkaniu uczestniczyły uczniowie wszystkich klas  klas I i wybrane klasy II. Zasadniczą częścią spotkania były odpowiedzi pani doktor na wcześniej przygotowane przez uczennice pytania. Dotyczyły one m.in. metod zapobiegania ciąży, planowania potomstwa, cyklu miesiączkowego, etc.
  • Jednym z ważniejszych wydarzeń w czasie trwania Tygodnia Profilaktyki był X jubileuszowy Maraton Fitness zorganizowany przez p. Katarzynę Niewadzi. Celem maratonu było promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz dobrej zabawy w miłym towarzystwie przy energetyzującej muzyce. Ponadto maraton stał się również imprezą charytatywną. W maratonie udział wzięło prawie 400 osób.
  • Dnia 14 marca zaproszenie do naszej szkoły przyjęły panie  z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie:  pani Marta Milczarczyk – pedagog i terapeuta uzależnień oraz pani Karolina  Marecka – psycholog. Spotkanie dotyczyło profilaktyki antynarkotykowej.  Specjalistki wzmacniały asertywność młodzieży w związku ze środkami psychoaktywnymi.   Zajęcia prowadzone były metodą warsztatową. Uczniowie zadawali pytania, na które uzyskiwali merytoryczną odpowiedź.
  • Dnia 14 marca szkolna pielęgniarka pani Halina Piekarska. przeprowadziła prelekcję we wszystkich klasach I na temat profilaktyki raka szyjki macicy oraz profilaktyki raka piersi.
  • Tego dnia zaproszenie w mury naszej szkoły przyjęła pani dietetyk Katarzyna Świeboda z Centrum Dietetycznego Natur House. Specjalistka w wybranych klasach omówiła piramidę zdrowego żywienia, zwróciła uwagę na poprawne i pożądane  nawyki żywieniowe. Okazało się, że wielu młodych ludzi w ogóle nie zwraca uwagę na wartość spożywanych przez siebie posiłków. To powoduje wiele niepożądanych skutków ubocznych.    Dodatkową atrakcją dla  chętnych osób były  pomiary BMI.
  • Dzień  16 marca  poświęcony był propagowaniu zdrowego trybu życia. Na dużej hali odbył się konkurs sałatkowy, którego organizatorami byli nauczyciele wychowania fizycznego.  Konkurencja była ogromna. W rywalizacji wzięło udział aż 11 zespołów klasowych. Jury oceniało sałatki w dwóch kategoriach: „niebo w gębie”, czyli  sędziowie brali  pod uwagę walory smakowe oraz „raj dla oka”, czyli brano pod uwagę anturaż  całych przygotowań.

Wszystkie działania profilaktyczne prowadzone  w szkole w trakcie jego trwania  miały za zadanie ochronę młodzieży przed różnego rodzaju zagrożeniami.