Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

„Nauka jest jak niezmierne morze…
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.
Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz.
Ucz się tylko, co jest sił w tobie, żeby jej zakosztować”.
S.Żeromski

22 czerwca 2018 zakończył się kolejny rok szkolny.

Coś się kiedyś zaczyna i coś się gdzieś kończy. Taka jest rzeczy kolej i taki jest jej porządek. Fragment naszej drogi życiowej związany z tą szkołą, z tym liceum powoli, nieubłaganie dobiega końca. . Dla wielu z nas ten rok spędzony w szkole był kolejnym etapem w życiu – etapem ciężkiej pracy, czasami porażek, a czasami sukcesów. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, iż nie było łatwo. Trzeba sobie bowiem uświadomić, że świadectwo, które wieńczy zakończenie roku szkolnego, to nie tylko arkusz papieru na którym figurują wypisane oceny i podpisy. To wynik złożonego i długofalowego procesu, który można ująć parafrazując słynne uczniowskie powiedzenie „lepiej wylać dużo potu nad zeszytem, aniżeli potem zbierać dwóje….”.

Po 10 miesiącach nauki i pracy rozpoczęły się zasłużone wakacje. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie uczestniczyli w tym dniu w uroczystej akademii, podczas której  odbierali swoje świadectwa. To  było wspaniałe, niezwykłe piątkowe  spotkanie, w którym wzięli udział nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale także rodzice i przedstawiciele władz samorządowych.

Na apelu zostali nagrodzeni wszyscy ci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i wyróżnili się wzorowym zachowaniem.

W klasach pierwszych i drugich uczyło się   362  uczniów. Średnia ocen całej szkoły wyniosła:  4,19, a średnia frekwencja:  83,65 %. Wyniki klasyfikacji końcowej jak zwykle są w naszej szkole imponujące! Aż 99 uczniów odebrało świadectwa z wyróżnieniem,  63 uczniów uzyskało średnią ocen powyżej 5,00! Na początku uroczystości wyróżniono i nagrodzono uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce.


Najlepsi uczniowie w szkole:
I miejsce w szkole:
Gabriel Pawlak (klasa ID) – śr. 5,67
Wiktoria Wijata (klasa IF) – śr. 5,67
Joanna Zalega (klasa IF) – śr. 5,67
II miejsce w szkole:
Agata Grabska (klasa IIF1) – śr. 5,60
Krzysztof Kołodziejczyk (klasa IID)- śr. 5,60
III miejsce w szkole:
Przemysław Sznajder (klasa IC) – śr. 5,56

Dyrektor Szkoły, Pani M. Kluska  wraz z wychowawcami i opiekunami z wielką radością i satysfakcją wręczała uczniom świadectwa z paskiem, dyplomy i  nagrody za osiągnięcia naukowe w licznych konkursach i olimpiadach, za osiągnięcia sportowe i działalność w organizacjach uczniowskich. W swoim przemówieniu podkreśliła wspaniałe cechy młodzieży: zdolności, zaangażowanie, pracowitość, wrażliwość i wiele innych zalet, które należy doskonalić. Złożyła także podziękowania rodzicom, nauczycielom i wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy jakości pracy i nauki w naszej szkole oraz służyli czasem i zaangażowaniem we wszelkich działaniach i imprezach.

Serdecznie gratulujemy wspaniałych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz wytrwałości w dążeniu do realizacji marzeń i życiowych celów. Wszystkim uczniom natomiast życzymy wspaniałych wakacji i zasłużonego odpoczynku. Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych wrażeń i chwil. Do zobaczenia we wrześniu.