„Żeromski” na XVI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki

15 marca 2016 r. klasa IIc oraz grupa z klasy IId i IIf1 z rozszerzoną geografią, brały udział w XVI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Bełchatowie, zorganizowanym przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Bogate merytorycznie spotkanie naukowe obejmowało dwa bloki tematyczne. Jako pierwszy lekcję festiwalową w formie barwnego wykładu przeprowadził dr hab. Piotr Czubla. Tematem jego prelekcji były góry w nowym świetle. Wykładowca wykazał związek między teorią tektoniki płyt litosfery, a procesami endogenicznymi. Udowodnił, że nie ma gór starych.

Następnie uwaga uczestników spotkania skupiła się na perle Afryki czyli Botswanie. Dr Agnieszka Rochmińska przedstawiła kraj, który po uzyskaniu niepodległości, dzięki mądremu zarządzaniu i odkryciu złóż diamentów stał się państwem sukcesu gospodarczego. Jednak sukces ekonomiczny nie pozbawił Botswany problemów społecznych, wśród których dominują AIDS i dyskryminacja mniejszości etnicznych. Botswana to również państwo, które stawia na turystykę, ale głównie dla osób zamożnych. Ochrona przyrody i interesy ekonomiczne wpływają na życie lokalnych społeczności. Tym samym licznie zebrani w sali teatralno – widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury PGE Giganty Mocy poznali wpływ warunków przyrodniczych na życie i gospodarkę tego afrykańskiego kraju.

W dalszej części spotkania głos zabrały dr hab. Agnieszka Podstawczyńska i mgr Luiza Wieczorek. Wykładowczynie łódzkiej placówki naukowej przedstawiły genezę oraz skutki środowiskowe dwóch ekstremalnych zjawisk pogodowych – fal upałów i trąb powietrznych. Występowanie tych dwóch groźnych fenomenów przyrody zostało omówione ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski i Europy. Słuchacze poznali sposoby właściwego reagowania w chwili zetknięcia z tymi żywiołami.

Na zakończenie dr hab. Marek Barwiński zafascynował (dosłownie) zebranych Japonią. Zaprezentował Kraj Kwitnącej Wiśni jako harmonię koegzystencji tradycji i nowoczesności – ultranowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i przyświątynnych ogrodów z bramami torii, elektronicznych gadżetów i animistycznych wierzeń shinto, maklerów giełdowych. Młodzież zrozumiała, że współczesna Japonia to nie tylko technika, to także żywe tradycje cesarzy, shogunów i samurajów, świątynie buddyjskie i chramy shintoistyczne, kapliczki poświęcone „świętym drzewom” czy bogini ryżu, urokliwe ogrody z ich wielowymiarową symboliką.

Zajęcia festiwalowe umożliwiły poszerzenie horyzontów geograficznych. Zetknięcie ze środowiskiem naukowym przynosi oczekiwane efekty w procesie kształcenia i wychowania młodego pokolenia, dlatego podobne działania w kolejnych latach będą kontynuowane.