78. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

1 września  2017 roku Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie  wzięli udział w obchodach 78 rocznicy napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę.  Uroczystości odbyły się pod Pomnikiem Wdzięczności  na Placu Strażackim w Opocznie, rozpoczęły się sygnałem alarmowym, a następnie zebrani odśpiewali hymn państwowy. Okolicznościowe przemówienie na temat wybuchu II wojny światowej  w powiecie opoczyńskim wygłosił Adam Grabowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie. Przypomniał zebranym niektóre  fakty z historii Opoczna związane z agresją Niemiec, jak również z wkroczeniem wojsk sowieckich na tereny Ziemi Opoczyńskiej

Kwiaty i znicze pod Pomnikiem złożyli: władze miasta, kombatanci, przedstawiciele lokalnych organizacji i szkół. Licznie zgromadziły się także poczty sztandarowe.

Wiązanki pod Pomnikiem upamiętniającym wydarzenia II wojny światowej od Powiatu Opoczyńskiego złożyli: starosta Józef Róg, przewodnicząca Rady Powiatu Maria Barbara Chomicz oraz sekretarz Powiatu Grażyna Wielgus. W imieniu samorządu Gminy Opoczno cześć obrońcom Ojczyzny oddali: Burmistrz Opoczna Rafał Kądziela, zastępca Burmistrza Zbigniew Sobczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz oraz Sekretarz Miasta Tomasz Łuczkowski.

Pomnik Wdzięczności jest hołdem dla mieszkańców ziemi opoczyńskiej pomordowanych w więzieniach i obozach koncentracyjnych, poległych w walce z okupantem hitlerowskim w latach 1939-1945 oraz poległych w walce o niepodległość w latach 1945-1989.