Akademia Ciekawej Chemii

 Podobnie jak w poprzednich latach również w roku akademickim 2020/2021  I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie  będzie kontynuować współpracę z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego biorąc czynny udział w zajęciach w ramach Akademii Ciekawej Chemii. Jest to inicjatywa edukacyjna przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, polegająca na prowadzeniu specjalnych wykładów obejmujących wybrane zagadnienia z różnych działów chemii, wzbogaconych pokazami eksperymentów. Tradycyjnie, dla najlepszych słuchaczy ACCh przewidywane jest w czerwcu 2021r., zorganizowanie warsztatów eksperymentalnych w zakresie: chemii nieorganicznej, chemii fizycznej i chemii organicznej. Bieżąca sytuacja pandemiczna wymusiła zmianę formuły prowadzonych zajęć. Wykłady będą przeprowadzane online, w tzw. czasie rzeczywistym i będą prowadzone przez pracowników Wydziału Chemii UŁ. Do udziału w programie z naszej szkoły w tym roku zaproszono 22 uczniów. Poniżej prezentujemy listę zakwalifikowanych osób.
Pogorzela Amelia, Kietla Julia, Wójcik Karolina,  Wójcik Nikola, Nowosielska Wiktoria, Kobacka Kinga, Wasilewska Paulina, Zalega Joanna, Wiktorowicz Aleksandra,  Chałubińska Wiktoria, Zielińska Julia, Popińska Anna, Stropa Zuzanna, Krawczyk Daria, Marciniak Michalina, Witoń Faustyna, Kowalczyk Katarzyna ,Łyda Julia, Urazińska Karolina, Sobolewska Martyna, Wlazło Małgorzata, Śpiewak Oliwia.
Inauguracyjne zajęcia obyły się w środę 18 listopada 2020 r. o godz. 16.30. Wykład pod tytułem : „Czy równowaga w przyrodzie i w chemii jest korzystna?” został poprowadzony przez prof. dr hab. Małgorzatę Jóźwiak.
Prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak od 2017 roku zatrudniona jest na stanowisku profesora zwyczajnego. Pracuje w Katedrze Chemii Fizycznej. Zajmuje się badaniem właściwości fizyko-chemicznych mieszanych wodno-organicznych rozpuszczalników (w szczególności właściwości hydrofilowo-hydrofobowych) oraz organiczno-organicznych mieszanin jak również roztworów substancji rozpuszczonych w tych mieszanych rozpuszczalnikach. Poza tym prowadzi badania procesu tworzenia kompleksów eterów koronowych i ich analogów z kationami metali w mieszanych wodno-organicznych rozpuszczalnikach.
Na wykładzie przedstawione zostały typy równowag występujących w przyrodzie i chemii. Omówiono również termodynamiczne podstawy równowagi reakcji chemicznych oraz przedyskutowany został problem korzyści lub zagrożeń płynących z ustalenia się stanu równowagi. Tradycyjnie wykład został zakończony pokazem ciekawych eksperymentów chemicznych.
W ubiegłym roku akademickim pandemia uniemożliwiła dokończenie cyklu spotkań przewidzianych na XI  edycję Akademii Ciekawej Chemii wobec tego w tym roku odbyły się zaległe dwa wykłady również online, w tzw. czasie rzeczywistym na platformie „Teams”. Prelegentami byli: dr Kamila Borowczyk oraz prof. dr hab. Jarosław Grobelny.
Pierwszy wykład odbył się  28 października 2020 . Tytuł wykładu to: „Jaki pożytek mamy z nanotechnologii? Nanomateriały w leczeniu chorób nowotworowych”. Podczas wykładu wyjaśnione zostały podstawowe informacje dotyczące nanotechnologii. Przedstawiono przykłady zastosowań osiągnięć nanotechnologii w życiu codziennym ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chorób nowotworowych.
Drugi wykład odbył się 4 listopada 2020. Tytuł wykładu: „Tajemnica we włosie zamknięta”. Podczas spotkania dr Kamila Borowczyk odpowiedziała na wiele pytań miedzy innymi :
-Czy włosy to tylko wyznacznik mody i urody?
– Czy włosy mogą stanowić źródło informacji na temat naszego zdrowia, stosowania leków, a nawet środowiska, w którym przebywamy?
Podczas wykładu przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące budowy włosów oraz ich struktury chemicznej. Dodatkowo opisane zostały możliwości zastosowania włosów jako próbki biologicznej w analizie chemicznej.

Z zainteresowaniem czekamy na dalsze wykłady.

                                                                  Młodzież i nauczyciele chemii