Akademia Ciekawej Chemii

20 stycznia 2021 roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie wraz z nauczycielkami chemii uczestniczyli online na żywo w aplikacji „Teams” w wykładzie pt.: „Kilka słów o cukrach, czyli chemia słodkiego smaku”.
Prowadzący wykład dr hab. Stanisław Porwański prof. UŁ ukończył studia na Wydziale Matematyki-Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego z którym związał swą działalność dydaktyczną i naukową. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej UŁ. We współpracy z uniwersytetami w Lyonie i Nancy (Francja) pracował nad syntezą pochodnych cukrów jako potencjalnych dodatków wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, perfumeryjnym jak i farmaceutycznym. Najnowsze badania koncentrują się nad funkcjonalizowaniem sacharydów w kierunku produktów o wysokiej wartości dodanej, czyli: organokatalizatorów, surfaktantów oraz makrocykli jako gospodarzy m.in leków w kompleksach typu gość-gospodarz.
Celem wykładu było przedstawienie informacji o budowie i znaczeniu oraz wykorzystaniu skomplikowanych chemicznie struktur jakimi są cukry. Podczas prelekcji w sposób popularnonaukowy zostały przedstawione informacje  dotyczące sposobów przekształcania znanego wszystkim disacharydu jakim jest sacharoza. Wykładowca uświadomił słuchaczy, że cukry są bardzo ważnymi i ciekawymi związkami pochodzenia naturalnego. Dodatkowo wpisują się w modną ostatnio tematykę surowców odnawialnych. Jednak jako obiekty badawcze stwarzają wiele trudności a praca z nimi do łatwych nie należy. Jej końcowy efekt może dać zarówno wiele satysfakcji jak i negatywnych emocji.

Po części teoretycznej odbyły się pokazy doświadczeń, które przygotowała i wykonała Karolina Koprowska  studentka Koła Naukowe  Chemii Kosmetycznej. Mogliśmy obejrzeć  4 eksperymenty:

  • Eksperyment 1- Działanie stężonego kwasu siarkowego (VI) na cukier
  • Eksperyment 2 – Próba Trommera
  • Eksperyment 3 – Próba Tollensa
  • Eksperyment 4 – Światła drogowe

Następny wykład prowadzony online na żywo odbędzie się 17 lutego 2021 r. Poprowadzi go dr hab. Grażyna Chwatko, prof. UŁ Temat zaplanowanego  wykładu to: „Chromatografia- podstawowa metoda analizy laboratoryjnej”

Pokaz slajdów z wykładu oraz doświadczeń wraz z opisem i fotografiami znajduje się na stronie internetowej ACCh . Zachęcamy do ich obejrzenia.

Nauczycielki chemii.