Akademia Ciekawej Chemii

17 stycznia 2018 r.  na Uniwersytecie Łódzkim odbyły się już po raz czwarty zajęcia    z udziałem uczniów szkół ponadgimnazjalnych  zainteresowanych chemią.

Wykładowcą  był prof. nadzw. dr hab. Jarosław Grobelny , kierownik Katedry Technologii i Chemii Materiałów na Wydziale Chemii UŁ.

Temat wykładu  był następujący: Jaki pożytek mamy z nanotechnologii? Nanomateriały w leczeniu chorób nowotworowych.

Uczestnicy   w bardzo ciekawy sposób uzyskali  podstawowe informacje dotyczące nanotechnologii .oraz zastosowań osiągnięć nanotechnologii w życiu codziennym ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chorób nowotworowych.

Po wykładzie można było zadawać pytania wykładowcy i uczestniczyć w dyskusji.

Ciekawe pokazy chemiczne poprowadzili studenci ze Studenckiego Koła Chemików UŁ. Studenci analityki chemicznej II roku Zuza i III roku Łukasz. do wykonania pierwszego pokazu zaprosili ochotników   siedzących na auli. Doświadczenie przedstawiało różne barwy płomienia  soli. Wykonujący doświadczenia otrzymali upominki .Kolejne pokazy  chemiczne przeprowadzili studenci w dygestorium a nazwali je : Spalanie magnezu, Purpurowe dymy, Samozapłon gliceryny, Samozapłon lodem, Spalanie bez ognia. Wszystkie  eksperymenty można było obejrzeć na żywo  a także na ekranie. Studenci  omawiali szczegółowo  każdy eksperyment.

I Liceum Ogólnokształcące im . Stefana Żeromskiego w Opocznie reprezentowali  uczniowie:  z klasy II f 9 osób, z klasy IIf2g 3 osoby i 1 osoba z klasy Ic oraz  nauczycielki chemii. Wszystkim bardzo   podobał się wykład i efektowne doświadczenia.

Z niecierpliwością czekamy na kolejny wykład w lutym.