Akademia Ciekawej Chemii

„Kataliza i katalizatory” – to tytuł kolejnego wykładu, w którym wzięli udział uczniowie klasy IIf1, IIf2g, IId i Ic Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Opocznie w ramach cyklicznych zajęć  Akademii Ciekawej Chemii na Uniwersytecie Łódzkim w dniu 21 lutego2018r. Celem wykładu było zapoznanie słuchaczy z procesem katalizy. Kataliza homogeniczna w fazie gazowej, homogeniczna w fazie ciekłej, kataliza heterogeniczna , autokataliza, katalizatory przeniesienia międzyfazowego oraz biokatalizatory, to główne zagadnienia omawiane podczas prezentacji. Słuchacze dowiedzieli się jak działają katalizatory samochodowe, a także poznali przykłady zastosowań reakcji katalizowanych związkami palladu w rolnictwie, elektronice oraz przemyśle farmaceutycznym. Wykładowcą była Pani dr hab. Anna Zawisza.

Po części teoretycznej przyszedł czas na to, co zwykle było najbardziej oczekiwaną przez uczniów częścią ACCh- doświadczenia, to co chemicy lubią najbardziej. Ciekawe pokazy chemiczne przeprowadzili studenci ze Studenckiego Koła Chemików Uniwersytetu Łódzkiego, Doświadczenia przedstawiały przykłady reakcji katalizy homo i heterogenicznej oraz autokatalizy. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy doświadczeń zatytułowane: płonąca piana, fajerwerki w kolbie, oraz gwiezdny pył.