Astronomiczna przygoda

W roku szkolnym 2019/2020 KLASY AKADEMICKIE SGH (ICg, IFg – grupa z rozszerzoną geografią, IId) w I Liceum im. Stefana Żeromskiego w Opocznie we współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, w ramach obchodów 100 – lecia Międzynarodowej Unii Astronomicznej, zrealizowały projekt „Astronomiczna przygoda”. Krajowym koordynatorem niezwykle rozbudowanego przedsięwzięcia był Maciej Kluska uczeń klasy IId. Nad poprawną realizacją zadań czuwały opiekunki: pani Marzena Papis (Opoczno) i pani Magdalena Przyłuska (Łowicz). Projekt podlegał weryfikacji Koordynatorom IAU100  z Uniwersytetu w Lejdzie (Niderlandy). Dla zainteresowanych dodamy, że jest to najstarszy niderlandzki uniwersytet z którym związanych było aż 16 laureatów Nagrody Nobla, w tym słynny Albert Einstein.

Projekt dotyczył 50. Rocznicy Lądowania Człowieka na Księżycu. Głównym jego celem było upowszechnianie w środowisku zarówno szkolnym, jak i lokalnym sylwetek słynnych astronomów polskich i zagranicznych wraz z ich wkładem w rozwój nauki. Ogółem w działaniach Międzynarodowej Unii Astronomicznej udział wzięło 140 państw, odbyło się 5000 wydarzeń, w tym nasze opoczyńsko – łowickie.

Projekt „Astronomiczna przygoda” w dużym stopniu opierał się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Skłaniał młodych ludzi do kreatywności, sumienności i wytrwałości w realizacji zadań. Wymagał spójnego działania w zespole. Zapowiedzią realizacji przedsięwzięcia była ścienna gazetka poświęcona misji Apollo 11 ze słynną wypowiedzią, z 20 lipca 1969 roku, Neila Armstronga „To jest mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości”.

Następnie uczniowie II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu wraz z IId I Liceum im. Stefana Żeromskiego w Opocznie utworzyli chmurę, w której uczestnicy projektu z obu szkół  zamieszczali przygotowane przez siebie plakaty, biogramy i ciekawostki dotyczące astronomów i astronautów.

Z kolei klasa ICg z I Liceum im. Stefana Żeromskiego w Opocznie przystąpiła do rozłożonej w czasie akcji „Facebook astronomom i astronautom”, która była swego rodzaju paradą sławnych i nieznanych ludzi astronomii. Uczniowie klasy IFg zajęli się wykorzystaniem energii słonecznej w okolicy. W ramach tego innowacyjnego wydarzenia w okresie od 6 listopada do 6 grudnia 2019 roku uczniowie zamieszczali na swoich profilach zdjęcia oraz krótkie notki prezentujące wybranych bohaterów z dziedziny astronomii. Każdy z nich opatrzony był hasztagiem, co umożliwiało grupowanie wiadomości. Wyboru poszczególnych astronomów na dany dzień dokonywała Weronika Sarwa (klasa ICg).

W ramach lekcji geografii uczniowie klas II, realizujących ten przedmiot na poziomie rozszerzonym, metodą wizualizowanego wykładu poznali Księżyc jako naturalnego satelitę w oczach młodego badacza.

Podsumowanie projektu stanowiła kolejna gazetka szkolna poświęcona Mikołajowi Kopernikowi, który jest patronem II Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu, a od 3 lutego 2020 roku również patronem Dnia Nauki Polskiej.

Jeden z koordynatorów projektu Jorge Rivero Gonzalez takie słowa skierował do młodzieży obu szkół: „First of all I would like to thank you for taking part in the initiative and celebrating astronomy with us during 2019. With around 5000 events in 140 countries and the participation of millions of people globally, IAU100 has been a truly grassroots initiative thanks to all of you”.

Czas realizacji projektu „Astronomiczna przygoda” był swego rodzaju hołdem, złożonym przez młodzież z Opoczna i Łowicza, polskiej i światowej nauce, nieugiętym badaczom kosmosu i otaczającego świata oraz wychodzącym poza ramy uczestnikom lotów kosmicznych. Najważniejsze, że treści kosmiczne niosą cenne walory edukacyjno – wychowawcze, a w tym przypadku sprzyjały efektywnej współpracy międzyszkolnej.

Poniżej zamieszczamy mapy ze stron Międzynarodowej Unii Astronomicznej z potwierdzeniem rejestracji naszych działań, które znacznie zostały rozbudowane w trakcie realizacji zadania.

Ogromne GRATULACJE dla uczniów obu szkół za osiągnięty sukces.