Będziemy mieć ekologiczny punkt dydaktyczny

Z niebywałą radością pragniemy się podzielić wspaniałą wiadomością – zostaliśmy laureatami w Konkursie „NASZE EKOLOGICZNE PRACOWNIE – EDYCJA 2022”.

Oznacza to, że pozyskaliśmy środki na utworzenie punktu dydaktycznego przeznaczonego do prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej.
I tak to od strony wschodniej budynku szkoły powstanie „Oaza zieleni wśród betonowej przestrzeni” z wydzieloną strefą wytchnienia i strefą poznawczą. W strefie wytchnienia znajdzie się tzw. „zielona wątroba” czyli rośliny fitoremediacyjne i ławki.  Strefa poznawcza przeznaczona na realizację materiału z biologii, geografii (ze szczególnym uwzględnieniem tak istotnej edukacji klimatycznej) oraz treści wychowawczych będzie obejmować konstrukcję 3 ławostołów („Segregacja odpadów”, „Ekostół”, „Mikoryza”), multilabiryntu („Budowa warstwowa lasu”), dwóch światłowidów („Drzewa i krzewy liściaste”, „Drzewa i krzewy iglaste”), grę dydaktyczną („Wiem wszystko o energii odnawialnej”), kostkę wiedzy („Zanieczyszczenia środowiska”) oraz plenerową stację meteorologiczną.
Wniosek został przygotowany pod kierunkiem Pani Dyrektor Anny Pręcikowskiej – Skoczylas przez zespół nauczycieli bloku przyrodniczego na czele z panią Renatą Sijer – koordynatorem projektu, panią Teresą Tępińską, panią Marzeną Papis, panią Anną Kumur, panią Anetą Wijatą i panią Jolantą Gapys.

Marzena Papis, Renata Sijer