Biologia

Zajęcia z biologii odbywają się w pracowniach: 82 i 83.

Pracownie wyposażone są w nowoczesny, profesjonalny sprzęt, który  pozwala na stosowanie różnorodnych form i metod pracy.

W ramach swoich zajęć nauczyciele oferują:

 • Zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań, zajęcia fakultatywne, indywidualną pracę z uczniem zdolnym i słabym)
 • Współpraca z wyższymi uczelniami:

W ramach  corocznej współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi nasi uczniowie uczestniczą w wykładach i  zajęciach warsztatowych w ramach Dni Otwartych uczelni oraz wykładach i zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.

 • Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

Od lat przygotowujemy uczniów do  wielu olimpiad i konkursów: Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Wiedzy O HIV i AIDS, Olimpiady Ekologicznej, Olimpiady o Zdrowiu i Żywieniu, konkursu „Eko-Planeta”.  W  roku szkolnym 2014/2015 nasza uczennica została laureatką etapu wojewódzkiego i finalistką etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, jak również finalistką etapu centralnego Olimpiady Biologicznej. Zajęła również I miejsce w województwie w olimpiadzie „Eko- młodzież”.

W  następnym roku szkolnym  ta sama uczennica zakwalifikowała się do etapu okręgowego XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (II miejsce w województwie) i uzyskała tytuł finalistki etapu centralnego. Inna uczennica odniosła sukces w „Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności” –została finalistką etapu okręgowego (9 miejsce w okręgu).

Uczestnicy „Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS” w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali w etapie powiatowym największą liczbę punktów ze wszystkich szkół naszego powiatu.

W bieżącym roku szkolnym uczennica kl. IIf1 zakwalifikowała się do drugiego etapu XXXIII OWE (Olimpiady Wiedzy Ekologicznej)

 • Udział w różnych akcjach charytatywnych:

Od kilkunastu lat  współpracujemy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Corocznie organizujemy 3 akcje honorowego oddawania krwi, która cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród pełnoletnich uczniów naszej szkoły.

Corocznie wspólnie z pedagogiem szkolnym i nauczycielami wychowania fizycznego organizujemy Tydzień Profilaktyki, podczas którego uczniowie uczestniczą w panelach dyskusyjnych z przedstawicielami zawodów zajmujących się zdrowiem publicznym, jak również rywalizują w konkursie sałatkowym na najsmaczniejszą sałatkę.

Młodzież chętnie uczestniczyła w akcji „Drugie życie” propagując w środowisku lokalnym ideę transplantacji narządów. Dla młodzieży naszej szkoły zorganizowaliśmy spotkanie z osobą po transplantacji nerki.

W akcji „Bateriada ”uczniowie zbierają zużyte baterie, przyczyniając się tym samym do ochrony środowiska.

Zapewniamy:

 • Solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego – zajęcia dodatkowe, powtórzenia, liczne matury próbne. Efektem tych działań jest to, iż uczniowie zdający biologię na egzaminie maturalnym uzyskują wyniki wyższe od średniej w województwie i od średniej krajowej. Wielu z nich podejmuje studia na uczelniach medycznych oraz uniwersytetach wybierając kierunki związane z biologią np. biotechnologia, biologia, dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia itp.
 • Udział w lekcjach z wykorzystaniem profesjonalnego i nowoczesnego sprzętu: wizualizera, tablicy interaktywnej, programów multimedialnych.
 • Przeprowadzanie doświadczeń i obserwacji mikroskopowych, wykonywanie preparatów mikroskopowych.
 • Rozwijanie swoich pasji i zainteresowań.
 • Miłą i przyjazną atmosferę.

Dlaczego warto uczyć się biologii?

Biologia to samo życie!

Dzięki biologii:

 • rozumiemy złożoność świata, zaczyna on nas bardziej zachwycać, dążymy do kontaktu z naturą, rozwijamy myślenie przyczynowo-skutkowe i zdolność analizy zjawisk,
 • potrafimy przeprowadzać doświadczenia, które mobilizują do działania, rozwijają spostrzegawczość, zdolność obserwacji oraz wnioskowania a także ułatwiają przyswajanie wiadomości i umiejętności,
 • potrafimy dostrzec związek między nauką a życiem codziennym,
 • potrafimy zająć stanowisko podczas dyskusji na różne tematy, np. klonowanie, szczepienia ochronne, GMO,
 • uczymy się krytycznego patrzenia na otrzymywane informacje i sprawdzania źródeł, które ich dostarczają,
 • wiemy jak działa organizm człowieka, dzięki czemu potrafimy lepiej zadbać o swoje zdrowie i świadomie uczestniczyć w procesie leczenia.

biologia