Bogata oferta książkowa naszej biblioteki

W roku 2017 biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, wraz z nauczycielami j. polskiego, wzięła udział a ogólnopolskim Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Projekty i programy naszej szkoły zostały pozytywnie zaopiniowanie przez Starostwo  Opoczyńskie  i Kuratorium Oświaty.

W ramach programu przeprowadzono min. wiele konkursów i imprez, np. na plakat promujący czytelnictwo, ilustrację do ulubionej książki czy szkolny konkurs poezji. W wyniku tych działań, naszej szkole przyznano 15000 zł. na zakup nowości wydawniczych. Za tą kwotę zakupiono 560 nowych książek do biblioteki szkolnej.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bogatej oferty książkowej naszej biblioteki powiększonej o 560 tytułów.