BohaterON – Klasy Akademickie SGH w akcji

W bieżącym roku szkolnym ICg i IId Klasy Akademickie SGH, w ramach realizacji założeń wychowawczych programu, wzięły udział w Ogólnopolskiej Kampanii BohaterON, promującej patriotyczne postawy i tożsamość narodową. Pod kierunkiem swoich wychowawczyń, a jednocześnie opiekunek Programu KLASA AKADEMICKA SGH – pani Marzeny Papis i pani Eweliny Cichańskiej – Szwaczyk, uczniowie wymienionych klas poznali losy osób żyjących w czasie II wojny światowej, biorących udział w Powstaniu Warszawskim. Osób, które tak naprawdę nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie podczas walki za Ojczyznę stały się wzorami do naśladowania.

Nasi uczniowie (indywidualnie lub w parach) przygotowali wzruszające listy wdzięczności i przesłali je do wybranych 78 żyjących powstańców.

Udział naszej szkoły w projekcie został bardzo wysoko oceniony. Organizatorzy przedsięwzięcia byli pod wrażeniem zaangażowania i kreatywności uczniów.

Cieszymy się, że nasi uczniowie przywołali nie tylko w pamięci, ale i działaniem tych, którzy chętnie by powtórzyli za poetą Krzysztofem Kamilem Baczyńskim „Jeno wyjmij mi z tych oczu
szkło bolesne – obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych lat gniewnych czarny pył”.

podziękowanie za projekt BohaterON1