Ciemność! Widzę Ciemność! Tajemnice nocy polarnej

30 listopada 2020 roku zainteresowani uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w webinarium EDU ARTIC pt.: „Ciemność! Widzę Ciemność! Tajemnice nocy polarnej”. Prelegentką  spotkania była dr Liliana Schönberger, z wykształcenia biolog. Związana ze Spitsbergenem, na którym przez wiele lat prowadziła badania na alczykach, była członkiem 34 Rocznej Ekspedycji do Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie, oraz gdzie pracuje jako przewodnik komercyjnych ekspedycji polarnych. Swój doktorat w temacie ekologii gniazdowania alczyków na Spitsbergenie obroniła na Uniwersytecie Gdańskim w 2016 roku. Od tego czasu pracuje jako:

  • specjalista ornitolog przy ocenach oddziaływania na środowisko,
  • przewodnik i wykładowca w Arktyce i na Antarktydzie, gdzie dzieli się swoją wiedzą i pasją do regionów polarnych.

Podczas niezwykle ciekawego spotkania pani Liliana Schönberger wygłosiła prelekcję o nocy polarnej z perspektywy zwierząt zamieszkujących Arktykę oraz z perspektywy ludzkiej, a dokładnie – własnej. Nie brakło opowieści z okresu, który pani Liliana spędziła w Polskiej Stacji Polarnej, jak i naukowych faktów na temat zmian zachodzących w przyrodzie oraz w organizmie człowieka spowodowanych nieustającą ciemnością.

Webinarium jest efektem uczestniczenia naszej szkoły w zajęciach Uniwersytetu Polarnego.

11