COP26

12 listopada 2021 roku młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, ucząca się geografii na poziomie rozszerzonym – na zaproszenie Prezydent EARTHDAY z Waszyngtonu Kathleen Rogers – wzięła udział w Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. Wydarzenie miało miejsce podczas trwającego COP26 w Glasgow. Sesja, w której uczestniczyli nasi uczniowie, miała następujący przebieg:

  • 8.00 – przemówienie dr Bertranda Piccard;
  • 8.15 – Okrągły stół: dlaczego alfabetyzacja klimatyczna i budowanie umiejętności obywatelskich rozwiążą kryzys klimatyczny — odpowiedzi społeczeństwa obywatelskiego, nauczycieli i rządów;
  • 10.00 – Nauczanie na rzecz działań na rzecz klimatu: szkoły kształtujące przyszłość;
  • 12.00 – Młodzi aktywiści klimatyczni: dlaczego edukacja klimatyczna i budowanie umiejętności obywatelskich są kluczem do sprawiedliwości klimatycznej i równości;
  • 14.00 – Kluczowa rola znajomości klimatu w budowaniu sprawiedliwej ekologicznej gospodarki światowej;
  • 16.00 – Rola młodzieży w zrównoważonej przyszłości.

Było to niezwykle cenne doświadczenie. Stanowiło wzmocnienie świadomości klimatycznej, służyło budowaniu umiejętności obywatelskich i wzmacnianiu pozycji młodzieży w wyrażaniu swoich opinii na rzecz działań o klimacie. Dodatkowo doskonaliło umiejętności językowe naszych uczniów.

                                                                                                   Marzena Papis