Czwarty wykład Akademii Ciekawej Chemii

Dnia 8 stycznia 2020 r. młodzież z klas: IIf, IIge, Ifg I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie wraz z nauczycielkami chemii uczestniczyła w zajęciach Akademii Ciekawej Chemii. Wykłady i pokazy chemiczne odbyły się w dużej, nowoczesnej auli mieszczącej się w gmachu Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego przy ulicy Pomorskiej 149/153.

Wykład: „Tlen pierwiastek życia czy zawsze?” zaprezentował dr Paweł Krzyczmonik – kierownik Pracowni Elektrochemii i Korozji na Wydziale Chemii UŁ . Prelegent  obecnie zajmuje się tematyką polimerów przewodzących i elektrod modyfikowanych, elektroanalizą związków biologicznie czynnych, takich jak neuroprzekaźniki . Prowadzi również badania nad nowymi typami biosensorów.

Wykładowca omówił rolę i znaczenie tlenu w chemii oraz w biochemii
i funkcjonowaniu organizmów żywych. Przedstawił  formy alotropowe tlenu ich budowę elektronową i właściwości. Zaprezentował działanie „dobrego i „złego” ozonu. Przedstawił  rolę tlenu w procesach przeniesienia energii. Omówił fizykochemiczne podstawy procesu oddychania i wpływ ciśnienia cząstkowego tlenu na organizm oraz mechanizm przenoszenia tlenu. Zaprezentował  procesy powstawania wolnych rodników w organizmie i ich działanie. Przedstawił rolę
i działanie antyoksydantów.

Po wykładzie  odbyły się pokazy chemiczne przeprowadzane przez  członków Studenckiego Koła Naukowego Chemików UŁ ,,Orbital”. Przedstawione  eksperymenty chemiczne to:

  • Elektroliza wody przy użyciu aparatu Hoffmana.
  • Wstrząśnięty błękit(błękit metylenowy)
  • Termiczny rozkład KMnO4 (laboratoryjny sposób otrzymywania tlenu)
  • Spalanie siarki
  • Gasnąca świeczka.

Na stronie ACCH UŁ można obejrzeć prezentację z wykładu oraz  opis pokazów chemicznych.

Kolejny wykład (piąty) odbędzie się 26 lutego 2020 r.