Debata ekologiczna

Dnia 26 marca 2013 r. na terenie naszej szkoły odbyła się debata poświęcona tematom ekologii i ekorozwoju pt. „Działania podejmowane w zakresie ekologii nie tylko w szkole – wady i zalety” . Koordynatorkami tego spotkania były uczennice klasy 2 o profilu humanistycznym – Patrycja Maślak oraz Aneta Stępniak wraz z opiekunem panem Jackiem Plucińskim. W debacie wzięli udział ludzie związani z lokalnym ekorozwojem: przedstawiciel biogazowni rolniczej „WOY” p. Janusz Klimek, przedstawicielka PGK Opoczno p. Alina Turlińska- Zapała, przedstawicielka ZUO Różanna p. Magdalena Mazur oraz przedstawicielki SU – Agnieszka Warzecha, ZHP – Katarzyna Ciborowska i SKW – Weronika Knap.
Celem spotkania była dyskusja na temat indywidualnych działań w zakresie ochrony środowiska. Przedstawione zostały organizowane akcje oraz postępowania dążące do zachowania zrównoważonego rozwoju, czyli równowagi sfery społecznej, ekonomicznej i środowiska naturalnego. Można było wysłuchać wielu ciekawych informacji na temat racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi, zasobami wodnymi, ściekami oraz działalności biogazowni „WOY”. Ważnym punktem debaty było stwierdzenie, że należy działać w myśl zasady „indywidualnie, lokalnie, globalnie”. Każdy człowiek może zrobić coś dobrego dla Ziemi. Trzeba być tylko wytrwałym i małymi krokami dążyć do celu. Dlatego o zabranie głosu poproszono uczniów naszej szkoły, by opowiedzieli o zaangażowaniu młodzieży w sprawy ochrony środowiska. Znany jest powszechnie fakt, że to właśnie wśród młodych ludzi najlepiej kształtować postawy proekologiczne. Zmierzając do końca spotkania, zostało wysuniętych kilka istotnych wniosków. Po pierwsze, gmina Opoczno dosyć dobrze radzi sobie z problemami z zakresu ochrony środowiska. Po drugie, bardzo szanowane i propagowane są indywidualne działania w trosce o ziemski ekosystem.
Na sam koniec wysunięta została propozycja zachęcania większej ilości uczniów do czynnego udziału w akcjach takich jak „Sprzątanie świata” oraz wzywania do podejmowania „małych kroków”, zaczynając od zmiany własnych nawyków. Kto wie, może to właśnie one pozwolą uratować naszą planetę?

Weronika Knap IF

Zdjęcia wykonał Błażej Grochulski

Więcej zdjęć —> https://picasaweb.google.com/114989838802098532620/DebataEkologiczna