Dni Otwarte Wydziału Filologicznego UŁ

 

F1

Od 22 do 26 marca 2021r. odbyły się  Dni Otwarte Wydziału Filologicznego UŁ, w których uczestniczyli uczniowie z naszej szkoły uczący się języka rosyjskiego. Wydarzenie miało miejsce w przestrzeni internetowej, by każdy mógł się czuć komfortowo i bezpiecznie.
W czasie lekcji braliśmy udział w wirtualnym spacerze, podczas którego obejrzeliśmy najciekawsze miejsca w nowoczesnym budynku Wydziału Filologicznego. Zwiedziliśmy studia radiowe i telewizyjne, salę kinową, laboratoria językowe, w których studenci filologii doskonalą wymowę i tłumaczenia symultaniczne, piękne aule. Zajrzeliśmy do biblioteki, dziekanatu i stref relaksu.
Obejrzeliśmy wykład pracowników Katedry Filologii Słowiańskiej „Nie o to mi chodziło” o fałszywych przyjaciołach tłumacza, czyli słowach lub wyrażeniach, które w języku obcym brzmią podobnie, ale oznaczają coś zupełnie innego, np. dywan – ковёр, kanapa – диван, kawior – икра.
Wysłuchaliśmy także wykładu dr Anny Stępniak „Historia piosenki autorskiej w Rosji” o największych i najbardziej rozpoznawalnych, nie tylko w Rosji, ale także w krajach ościennych i na całym świecie, bardach. Każdy kto interesuje się piosenką autorską i poetycką kojarzy nazwiska Aleksandra Galicza, Władimira Wysockiego czy Bułata Okudżawy. Ten ostatni często przyjeżdżał do Polski, gdzie przyjaźnił się m.in.  z Agnieszką Osiecką . Na końcu wykładu jedną z piosenek Wysockiego wykonał nasz absolwent, obecnie student filologii rosyjskiej  Michał Wiktorowicz.
Niektóre grupy miały okazję obejrzeć wykład dr Agaty Piaseckej „Odzwierciedlenie świata fauny we frazeologii rosyjskiej” o nazwach zwierząt występujących w porównaniach, przysłowiach, frazeologizmach, np. sprytny jak lis – хитрый как лиса, tu leży pies pogrzebany – вот где собака зарыта, żółwim tempem – черепашьим шагом.

F2