W drodze po Diamentowy Indeks

23 grudnia 2020 roku poznaliśmy wyniki I etapu XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” i znów mamy powody do radości. Aleksandra Zięba, Julia Śmigiel (IIID KLASA AKADEMICKA SGH)  i Mateusz Miśkiewicz (klasa IF) zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu uzyskując bardzo wysokie wyniki.

I etap, który odbył się jeszcze podczas nauki stacjonarnej, był bardzo trudny – dotyczył zagadnień wód powierzchniowych i podziemnych. Uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniami wymagającymi obliczenia między innymi ciśnienia wód podziemnych, azymutu spływu wód  podziemnych, powierzchni dorzecza, spadku terenu, retencji, rocznego odpływu, średniego odpływu jednostkowego w l/m² i w l/(s*km²). Ponadto musieli wykonać mapy izohips powierzchni terenu oraz hydroizohips zwierciadła wód podziemnych. Ostatnie zadanie związane było z wykonaniem bardzo złożonego przekroju geologicznego wraz z interpretacją procesów erozyjno – akumulacyjnych, które zachodziły w przeszłości na analizowanym terenie.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i ich najbliższym. Jesteśmy dumni z Waszych sukcesów osiąganych w tak trudnym czasie. Ola Zięba i Mateusz Miśkiewicz to swego rodzaju multiolimpijczycy, którzy awansowali w tym roku do kolejnej olimpiady z zakresu tematyki geograficznej.

Życzymy dalszych sukcesów na kolejnych etapach zmagań. Jak powiedział Eurypides „Podążacie właściwą drogą, podejmujecie właściwe decyzje. To nie wy gonicie za sukcesem – to sukces Wam się kłania”. Powodzenia na zawodach w lutym!