Drugi wykład cyklu Akademii Ciekawej Chemii w roku akademickim 2021/2022

17 listopada 2021 roku uczniowie zainteresowani chemią wraz z nauczycielkami tego przedmiotu uczestniczyli online i na żywo, dzięki platformie „Teams”, w wykładzie i pokazach chemicznych. Wykład poprowadził dr Michał Wasiak, a jego temat brzmiał: „Koloidy , czyli co mają ze sobą wspólnego : smog, majonez i greckie Ouzo”.
Dr Michał Wasiak od początku swojej działalności naukowo-dydaktycznej jest zatrudniony w Katedrze Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie na etacie adiunkta. W 2007 obronił na wydziale Fizyki i Chemii UŁ stopień doktora nauk chemicznych. Odbył staże na Uniwersytecie w Ratyzbonie (Niemcy). Tematyka badawcza, którą się zajmuje, obejmuje termodynamikę procesu micelizacji różnego rodzaju związków powierzchniowo czynnych. Główne techniki badań to kalorymetria
i konduktometria. Prowadzi wykłady z Chemii Fizycznej, Chemii Koloidów i Związków Powierzchniowo Czynnych, zajęcia laboratoryjne i konwersatoryjne z Chemii Fizycznej i Ogólnej, Laboratoria Specjalizacyjne. Bierze udział w organizowaniu i prowadzeniu warsztatów w ramach Akademii Ciekawej Chemii od początku ich działalności.
Tematyka wykładu dotyczyła układów koloidalnych. Prelegent w ciekawy sposób przedstawił definicję koloidów, ich rodzaje, strukturę, właściwości, występowanie. Prowadzący wykład przeprowadzał również pokazy dotyczące zjawiska Tyndalla – charakterystycznego dla koloidów oraz napięcia powierzchniowego wody .
Co mają wspólnego smog, majonez czy greckie Ouzo?. To koloidy. Ouzo to grecki napój alkoholowy etanolu z anyżem , który po dodaniu wody tworzy mleczną emulsję bezsurfaktanową. Aby uzyskać tzw. „efekt Ouzo” prowadzący przeprowadził doświadczenie z udziałem mieszaniny etanolu i toluenu , którą wprowadził do wody.
Studentki z Koła Naukowego Chemików „Orbital” przygotowały pięć eksperymentów , które mogliśmy obserwować na żywo:

  1. Chemiczny ogród.
  2. Ruchy Browna.
  3. Dymiąca piana.
  4. Pasta dla słonia.
  5. Lampa lava.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z pokazów chemicznych dołączonych do artykułu . Slajdy z wykładu oraz pokazy doświadczeń z opisem można zobaczyć na stronie internetowej Akademii Ciekawej Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
8 grudnia 2021 roku odbędzie się trzeci wykład na temat: „Chemiczne puzzle – czy cząsteczki mogą łączyć się bez wiązań atomowych?” Wykładowcami będą dr Adam Buczkowski i dr Sylwia Belica.

Renata Sijer, Emila Grochulska