Drugi wykład cyklu Akademii Ciekawej Chemii

Dnia 13 listopada 2019 r. uczniowie klas: II f,  If i Ia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie wraz z nauczycielami chemii uczestniczyli w drugim wykładzie cyklu ACCH na Uniwersytecie Łódzkim pt. ,,Kolorowy świat ciekłych kryształów”.

Ciekłe kryształy to substancje znajdujące się w fazie pośredniej między kryształem a ciekłym stanem skupienia. Ich struktura jest uporządkowana ale cząsteczki mogą się przemieszczać.

Wykładowcami byli prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński wraz z dr Szymonem Kapuścińskim, którzy pracują w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej na Wydziale Chemii UŁ .Pan profesor kieruje również Grupą Badawczą Materiałów Organicznych w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi i Wydziału Chemii w Middle Tennessee State University, USA . Zainteresowania  naukowca  koncentrują się na projektowaniu, syntezie  i badaniu molekularnych materiałów organicznych, takich jak pochodne stabilnych rodników i klatek boranowych, o potencjalnym zastosowaniu w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, bateriach jonowych i ogniwach fotowoltaicznych.

Dr. Szymon Kapuściński jest adiunktem w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej na Wydziale Chemii  UŁ . Jest współautorem licznych prezentacji konferencyjnych i publikacji naukowych. Obszar zainteresowań naukowca  to projektowanie, synteza oraz badania organicznych materiałów paramagnetycznych opartych na stabilnych rodnikach.

Pan profesor omówił historię powstania i rozwoju tej ważnej grupy materiałów molekularnych( odkrycie nowego stanu skupienia materii dokonał przypadkiem austriacki botanik Friedrich Reinitzer w roku 1888, który wydzielił substancję organiczną pochodną cholesterolu z marchwi).

Prelegent  przedstawił przykłady ciekłych kryształów w przyrodzie np. strukturę ciekłokrystaliczną DNA oraz wyjaśnił podstawowe zjawiska dotyczące ciekłych kryształów.

W trakcie wykładu  zaprezentowane były niektóre właściwości oraz przykłady zastosowań ciekłych kryształów. Są to materiały stosowane jako składniki wyświetlaczy LCD w kalkulatorach, komputerach, telewizorach i w wielu innych powszechnie używanych urządzeniach. Produkuje się z nich tzw. atrament sympatyczny (napis pojawia się po ogrzaniu)oraz wykorzystuje się je do diagnostyki medycznej np. do badania ukrwienia ręki(u palacza) czy do wykrywania raka piersi.

W trakcie wykładu przeprowadzane były pokazy z ciekłymi kryształami do których zapraszana była obecna na sali młodzież. Pan profesor ,również zapoznał słuchaczy z budową kalkulatora i po rozmontowaniu udowodnił iż  jego wyświetlacz zawiera ciekły kryształ. Pod koniec wykładu odbył się konkurs- uczestnicy mogli zgłosić się do odpowiedzi na pytania wyświetlone na ekranie. Za poprawną  odpowiedź   młodzież otrzymywała nagrodę (komórkę wypełnioną materiałem ciekłokrystalicznym do przeprowadzania eksperymentów).  Również z naszej szkoły uczennica otrzymała nagrodę za udział w tym konkursie.

Trzeci   wykład  odbędzie się 04.12.2019 r.

Osoby zainteresowane mogą obejrzeć pokaz slajdów  z wykładu na stronie ACCH UŁ. Zachęcamy też to obejrzenia zdjęć dołączonych do artykułu.