Dzień Absolwenta 2018

 „Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełniać,
Tylko ogniem, który należy rozpalić”
(Plutarch)

W piątek, 27  kwietnia 2018 roku pożegnaliśmy się z klasami maturalnymi. Mury naszej szkoły opuściły klasy trzecie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana  Żeromskiego. Szkołę ukończyło 188 uczniów tym świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 69 absolwentów.

Uroczystość miała bardzo podniosły charakter, czego wyrazem była obecność wielu znamienitych gości: przedstawiciel Pana Posła Roberta Telusa, Starosta Opoczyński Józef Róg, Wiceburmistrz Anna Zięba.  Otwarcia tej uroczystości dokonała Pani Dyrektor Monika Kluska, która serdecznie przywitała absolwentów, reprezentantów uczniów klas drugich i pierwszych, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich zaproszonych gości. Szczególne słowa uznania skierowała do trzecioklasistów. Złożyła gratulacje z tytułu ukończenia szkoły, podziękowała za piękną postawę uczniowską, za liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz życzyła osiągnięcia jak najlepszych wyników na maturze, umożliwiających kontynuację nauki w wybranych wyższych uczelniach.

Pani Dyrektor wyraziła również nadzieję, że wszyscy absolwenci będą miło wspominać lata nauki w tej szkole, pamiętając o tym,  że  „do szkoły, do wspomnień z jej murów, do jej gwaru i życia, twarzy kolegów  i nauczycieli, do jej ławek i tablic powraca się przez całe życie ,,powraca się pamięcią i rozumem, a przede wszystkim sercem”.

Wzruszającym momentem było niewątpliwie wystąpienie reprezentantów uczniów klas trzecich, którzy w imieniu abiturientów wyrazili słowa wielkiego uznania dla nauczycieli, wychowawców, rodziców i wszystkich pracowników szkoły. Podziękowali za trud pedagogiczny i przekazaną wiedzę ,dzielenie się swoimi pasjami, motywację, zrozumienie, za życzliwość, wyrozumiałość i serce.

Po oficjalnych przemówieniach  przyszedł czas na nagrody dla najlepszych. To  chwila, na którą co roku wszyscy czekamy ze zniecierpliwieniem. Średnia końcowa uczniów klas trzecich wyniosła 4,37. Wyróżnionych osób ze średnią powyżej 4,75 jest aż 69. Pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej uzyskała klasa  IIIf1 (średnia ocen 5,08), drugie IIIf2 (4,46), a trzecie IIIc (4,38). Najwyższą końcową średnią ocen -5,59 – uzyskał uczeń klasy III f1, Mateusz Ksyta.

Jak przyznała Pani Dyrektor Monika Kluska, bardzo trudno było wytypować najlepszego absolwenta, gdyż uczniów z  wysokimi wynikami w nauce jest naprawdę wielu. Absolwent roku powinien mieć nie tylko wysoką średnią  ocen i wzorową ocenę z zachowania, ale także sukcesy w konkursach i olimpiadach. Na podstawie regulaminu przyznano  w tym roku cztery takie nagrody. Otrzymali je: Agata Stępień z klasy IIIf1, Miłosz Grudziecki z klasy IIIab, Mateusz Ksyta z klasy IIIf1 oraz Weronika Franaszczyk z klasy IIIc.

To oczywiście tylko część długiej listy nagrodzonych uczniów, docenieni zostali wszyscy ci, którzy wyróżnili się w nauce, zachowaniu lub brali aktywny udział w życiu szkoły.

Wszyscy  uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią ocen, sukcesy w konkursach i olimpiadach, 100% frekwencję, osiągnięcia sportowe oraz wykazywali się szczególnym zaangażowaniem w życie klasy i szkoły, otrzymali nagrody i dyplomy z rąk Dyrekcji, Starosty Opoczyńskiego, sponsorów  i swoich nauczycieli.
Ciepło zabrzmiały również słowa Starosty, Pana Józefa Roga, który wyraził wdzięczność nauczycielom i wychowawcom za trud pedagogiczny oraz pogratulował uczniom tak wysokich wyników w nauce.

Po części oficjalnej – pożegnaniu uczniów przez p. Dyrektor, wręczeniu wyróżnień i nagród dla najlepszych absolwentów szkoły, przyszedł czas na chwile bardziej swobodne, a działo się, działo…

Młodzież klas młodszych pod kierunkiem  Agaty Karbownik i Anety Wijaty  zaprezentowała dla wszystkich obecnych  niezwykle  ciekawy i humorystyczny  program artystyczny. Uczniowie  wzięli  przykład z twórców „Oscarowej Gali” i przyznali „Uczniowskie Oskary,  czyli Żeromy 2018” tym, którzy wyróżnili się różnymi cechami osobowości czy talentami  i którzy z różnych względów okazali się  nieprzeciętni. Nagrody wręczone zostały w kilku   kategoriach: „Mega mózg”, „ Miss roku”, „ Mister roku”, „ Wielki społecznik”, „ Para roku”,  „Artystyczna dusza”, „ Szafiarka i elegant roku”, „Z uśmiechem przez życie”, „Mistrz dobrych manier”, „Lowelas roku”,  „Papużki nierozłączki”.

Program  przygotowali  i  prowadzili uczniowie  klas:  II a i II d.                           Aplauz widowni wzbudził zwłaszcza laureat  kategorii: „Z uśmiechem przez życie” – uczeń klasy III F1- Mateusz Ksyta.

Galę  WRĘCZANIA  NAGRÓD – „Żeromy   2018”  młodzież  uatrakcyjniła   trafnie dobranymi piosenkami, występami tanecznymi oraz skeczami., nawiązującymi do szkolnej rzeczywistości. Były więc rozmowy podsłuchane w bibliotece szkolnej i humor z pamiętnika studenta. Uczniowie klas II  zakończyli  swój występ życzeniami pod adresem starszych kolegów.

Królowały uśmiechy, czasem pojawiały się łzy wzruszenia, a wielu utrwalało te chwile na zdjęciach nie tylko z obowiązku, ale również z potrzeby serca.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas trzecich zapisała się w naszej pamięci jako czas podsumowań, ale też wspólnej zabawy i serdeczności.

Teraz już tylko matura…