Dzień Edukacji Narodowej

 

1„Nauczycielem jest ten, kto z trudnych rzeczy potrafi uczynić łatwe”.(R.W.Emerson)

Pragnę złożyć wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły serdeczne podziękowania za ich dydaktyczny oraz wychowawczy trud.
Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację i wychowanie tych, którzy są przyszłością i  naszą wspólną nadzieją.
Życzę Państwu, aby niełatwa misja pedagoga i wychowawcy przynosiła jak najlepsze efekty, satysfakcję i radość. Aby trudowi wkładanemu w edukację towarzyszyły zawsze zaufanie i szacunek uczniów.

Dyrektor szkoły
Monika Kluska