Dzień Edukacji Narodowej

Dzień nauczyciela

      „W wychowaniu chodzi właśnie o to,
 ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem”
   Jan Paweł II

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy,
Pracownicy Szkoły,

              z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pracownikom Szkoły realizującym i wspierającym proces edukacji.
              Nauczycielom i Wychowawcom życzę zadowolenia z pracy, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw młodego pokolenia, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.
To dzięki Wam młodzież oswaja otaczający świat, uczy się go zrozumieć  i znajduje w nim swoje miejsce.
             Dziękuję Państwu za twórcze i kreatywne podejście do pracy, za nieustającą otwartość na odkrywanie uczniowskich pasji, za wiele ciekawych pomysłów i inicjatyw, które wyróżniają naszą szkołę i stanowią o jej wyjątkowości.
          Wszystkim Pracownikom  Szkoły życzę satysfakcji z wykonywanego zawodu, z codziennego bycia z uczniami i wychowankami,  z uczestniczenia w tworzeniu ich przyszłej drogi zawodowej.
          W tym szczególnym dniu składam również najserdeczniejsze życzenia emerytowanym Nauczycielom. Życzę  pogody ducha i realizacji tego, na co w czasie aktywnej pracy zawodowej zawsze brakowało czasu.

                                                                                                                Z wyrazami szacunku
Anna Pręcikowska – Skoczylas
Dyrektor I LO