Dzień Otwarty dla Rodziców

Zapraszamy Rodziców na spotkania z wychowawcami
dnia 6 grudnia 2017 o godz. 17.00.

Po spotkaniach możliwość rozmowy z każdym nauczycielem
w przydzielonej sali
w ramach Dnia Otwartego od godz. 17.30 – 18.30