Edukacja prozwierzęca dla wolontariuszy

Dnia 11 kwietnia 2017 roku mury naszej szkoły odwiedził niezwykły gość – P. Iwona Brzozowska, Prezes Stowarzyszenia Pomagajmy Zwierzętom. Spotkanie zostało zorganizowane dla członków Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaruj siebie”.  Prelekcję rozpoczęła prezentacja „Zwierzę nie jest rzeczą”, która przybliżyła młodzieży podstawowe zagadnienia związane z obroną praw zwierząt. Wolontariusze zapoznali się z ustawą o ochronie zwierząt. Pani Iwona Brzozowska przedstawiła również kulisy pracy społecznej w stowarzyszeniu. Opowiedziała o najciekawszych przypadkach z interwencji z udziałem  zwierząt. Młodzież słuchała wykładu z zainteresowaniem. Spotkanie miało na celu kształtowanie właściwych  postaw prozwierzęcych.