Ekochem 2013- turniej wiedzy ekologicznej

Żeromski ekologicznie

Po raz kolejny w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie zorganizowano Powiatowy Turniej Wiedzy Ekologicznej EKOCHEM’2013, adresowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu opoczyńskiego.

Turniej został rozegrany w dwóch etapach:

I etap, czyli indywidualny test wiedzy odbył się 25 października 2013 roku, a II etap w formie rozgrywek zespołowych został przeprowadzony w dniu 6 listopada 2013 roku.

Średnia punktów członków zespołu z I etapu stanowiła punktację wyjściową do  II etapu, do którego przystąpiło 11 trzyosobowych drużyn. Gimnazja reprezentowało 7 drużyn : Gimnazjum nr 1 w Opocznie (2 drużyny), Gimnazjum nr 3 w Opocznie (2 drużyny), Gimnazjum w Drzewicy (2 drużyny) oraz jedna drużyna z Gimnazjum w Szadkowicach. Szkoły ponadgimnazjalne reprezentowały 4 drużyny: po dwie drużyny z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Opocznie oraz dwie drużyny z Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie

Druga część konkursu w formie rozgrywek zespołowych obejmowała trzy etapy polegające  na rozwiązywaniu krzyżówek, kalamburów, łamigłówek i testów.  Po pierwszym etapie pozostało 7 drużyn, a do trzeciego, decydującego, zakwalifikowano 5 drużyn:  jedna z gimnazjum oraz 4 ze szkół ponadgimnazjalnych.

Spośród szkół ponadgimnazjalnych najlepsze okazały się następujące drużyny:

I miejsce zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego
w Opocznie w składzie : Anita Bednarczyk, Mateusz Pawlak, Sebastian Szewczyk.

II miejsce zajęła drużyna z Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie w składzie: Marta Adamczyk, Agata Natkańska, Adam Zalega

III miejsce zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Opocznie w składzie: Izabela Walasik, Paulina Brola, Weronika Knap

Wśród gimnazjów czołowe miejsca zajęły następujące drużyny:
I miejsce zajęła drużyna  z Gimnazjum nr 1 w Opocznie w składzie : Martyna Chrustowicz, Martyna Wojnowska, Daria Kowalska

II miejsce zajęła drużyna  z Gimnazjum nr 3 w Opocznie w składzie: Weronika Wijata, Natalia Cieślik, Bartosz Więckowski

III miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Szadkowicach w składzie: Natalia Budzińska, Agata Kołodziejczyk, Michał Stańczyk

Umiejętności młodzieży oceniała komisja konkursowa w skład której wchodziły nauczycielki biologii i chemii z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie : Ewa Gutarowska, Renata Sijer i Teresa Tępińska, które również opracowały wszystkie zadania konkursowe. Koordynatorem turnieju i jednocześnie jego pomysłodawcą była Małgorzata Mróz-Duda – dyrektor Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Opocznie. Turniej o tematyce prośrodowiskowej EKOCHEM ma swoją długą historię. Pierwszy raz zorganizowany został w 1995 roku i z każdym rokiem zauważalny jest wzrost jego poziomu merytorycznego. Uczestnicy rywalizacji wykazują się ponadprogramową wiedzą tematyczną obejmującą zagadnienia związane z biologią, chemią, fizyka i geografię. Ważną umiejętnością jest także sprawność w rozwiązywaniu zadań matematycznych, Jest więc to konkurs interdyscyplinarny, dlatego zwycięzcom należą się cenne nagrody ufundowane ponownie przez Starostwo Powiatowe w Opocznie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Organizatorzy dziękują uczestnikom za wzorowe przygotowanie do turnieju, nauczycielom wspomagającym uczniów merytorycznie i dyrektorom szkół za popularyzowanie udziału w tak cennej formie weryfikacji wiedzy szkolnej.