Etap wojewódzki XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

W sobotę, 12 kwietnia 2014 r. w auli gmachu Biologii Uniwersytetu Łódzkiego odbył się etap wojewódzki XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, do którego zakwalifikowało się troje uczniów LO im. S. Żeromskiego w Opocznie, tj. Kinga Bykowska (If1), Paulina Brola (IIf) i Przemysław Więcek (If2).

20140412_141612

Pierwszym etapem był godzinny test interdyscyplinarny obejmujący szeroki zakres zagadnień dotyczących ekologii i ochrony środowiska. Do testu przystąpiło prawie 100 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Uczniowie Żeromskiego uzyskali bardzo wysokie wyniki. Do części ustnej zakwalifikowano jedynie 12 uczniów, wśród których znalazła się Kinga Bykowska. Uczestników oceniała 8-osobowa komisja składająca się z pracowników naukowych uczelni. Etap ten odbywał się przy obecności nauczycieli – opiekunów uczniów, którzy mogli jednocześnie sami ocenić poziom wypowiedzi uczestników. Kinga wylosowała zestaw I, więc odpowiadała również jako pierwsza. Pytania brzmiały:

  1. Oceń proces segregacji odpadów w miejscu Twojego zamieszkania i uzasadnij swą opinię (5 pkt)

  1. Podaj cel powołania i krótką charakterystykę Ojcowskiego Parku Narodowego (3 pkt)

  2. Omów na wybranym przykładzie relacje: typ rozmieszczenia (struktura przestrzenna) gatunku a tempo opanowywania nowych środowisk. (3 pkt)

  3. Omów jaką rolę w środowisku pełnią bobry. (3 pkt)

  4. Co to jest pozwolenie zintegrowane? (5 pkt)

  5. Określ na wybranym przykładzie na czym polega proces hibernacji i jakie znaczenie ma on dla przetrwania gatunku (5 pkt)

Poziom wypowiedzi Kingi wielokrotnie zaskakiwał komisję i obserwatorów niespotykaną u uczniów wiedzą. Okazało się jednak, że Kinga od dziecka interesuje się botaniką i zoologią. Samodzielnie oznacza gatunki oraz ogląda filmy BBC. Należy jednocześnie do osób niezwykle konkretnych, precyzyjnie formułujących swoje wypowiedzi i to jedynie oparte na konkretnej wiedzy. Ma typowo ścisły umysł, więc nie wchodziły w grę żadne ozdobniki i tzw. wodolejstwo. Ponieważ nie spotkała się z odpowiedzią na pytanie 5 więc nie próbowała improwizować, co niejednokrotnie robili inni uczestnicy finału, tylko stwierdziła, że takiego pojęcia nie zna. I to był jedyny błąd jaki popełniła, choć z punku widzenia nauczyciela i wychowawcy uważam, że właśnie taka postawa powinna być doceniona. Ostatecznie Kinga zajęła 8 miejsce, a do finału centralnego zakwalifikowano osób 7, w tym kilku laureatów Olimpiady Biologicznej. Z przykrością stwierdzam i nie jestem odosobniona w tej opinii, że wśród 7 zakwalifikowanych osób znalazły się takie, których wypowiedzi wskazywały na elementarne braki wiedzy, a część z wypowiedzi była niepełna. Szkoda, że Kinga, człowiek kochający przyrodę, zaangażowany w jej czynną ochronę, pasjonat przedmiotów przyrodniczych i jednocześnie uczennica dopiero klasy pierwszej w jakiś sposób została skrzywdzona, ale na szczęście nie zdemotywowana i z całą pewnością weźmie udział w Olimpiadzie Ekologicznej za rok. Startuje również w Olimpiadzie Biologicznej.

Małgorzata Mróz-Duda – nauczyciel biologii