Gala na Politechnice Warszawskiej

30 września 2021 roku reprezentacja z naszej szkoły na czele z Panią Dyrektor Anną Pręcikowską – Skoczylas została zaproszona, jako jedna z nielicznych w kraju, na uroczystości centralne 100 – lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Już sam gmach uczelni będący przykładem architektury odwołującej się do stylistyki włoskiego renesansu i baroku zrobił wrażenie. Uroczystość miała szczególny wymiar. Po powitaniu licznie zaproszonych gości, w tym naszej Pani Dyrektor, mieliśmy okazję wysłuchać dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii dr hab. inż. Janusza Walo, prof. Uczelni, który zapoznał zebranych z historią wydziału, a jednocześnie podkreślił istotną rolę współpracy ze szkołami. Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztofa Zaremby. Następnie przyznano nagrody JM Rektora PW, odznaki honorowe Wydziału Geodezji i Kartografii PW. Po czym głos zabrali zaproszeni na uroczystość przedstawiciele wyższych uczelni reprezentujących wydziały geodezyjno – kartograficzne oraz Partnerzy Strategiczni i Partnerzy Platynowi. Szczególnie w pamięci zapadło nam przemówienie przedstawicielki Systemów Informacji Geograficznej (Esri Polska), według której „sukces jest iloczynem pragnienia i wiedzy, a wiedza to córka nauki i doświadczenia”.
Z racji 100 – lecia wydziału przyznano  złote dyplomy. Tradycyjnie niezwykle podniosłym momentem była Immatrykulacja. Nie zabrakło wystąpienia Przedstawiciela Wydziałowej Rady Samorządu Studentów oraz nagród i wyróżnień Dziekana dla studentów. W dalszej części spotkania wysłuchaliśmy wykładu inauguracyjnego pt. „Geodezja 4.0 – szanse i wyzwania” wygłoszonego przez dr. inż. Pawła Michalaka. Główną część uroczystości zakończyła studencka pieśń hymniczna Gaudeamus. Niemniej uroczysty charakter miał bankiet, w którym udział wzięli wszyscy uczestnicy wydarzenia. Mieliśmy możliwość spotkania się z naszymi interesariuszami Projektu Europejskiego PULCHRA. Do Opoczna wracaliśmy w poczuciu uczestniczenia w ważnym przedsięwzięciu. Dla uczniów naszej szkoły było to piękne doświadczenie zrównoważonego, inkluzywnego i intelektualnego działania, spotkanie z pasją dającą satysfakcję.