Geografia

Geografia: „Uczy myśleć naukowo,
czuć estetycznie i działać praktycznie”
/Wacław Nałkowski/

Baza dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są w sali 52. Pracownia jest wyposażona w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne usprawniające proces kształcenia.

Uczymy z pasją

Zapewniamy:
 • Indywidualne podejście do każdego ucznia;
 • Wysoki poziom nauczania;
 • Systematyczne i gruntowne przygotowanie do egzaminu maturalnego; od kilku lat nasi uczniowie uzyskują średnie wyniki w skali staninowej reprezentujące KLASĘ WYSOKĄ;
 • Przygotowanie zainteresowanych do olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych; jesteśmy w gronie szkół w naszym okręgu i kraju z największą liczbą uczniów kwalifikujących się do zawodów II stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej i półfinałów Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH; nasi uczniowie uzyskują bardzo wysokie lokaty w olimpiadach i konkursach na wszystkich szczeblach;

Ryc. 1. Zestawienie lokat zajmowanych przez naszych uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych

 • Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań lub zajęć fakultatywnych;
 • Wykorzystywanie na zajęciach szerokiej gamy środków dydaktycznych;
 • Współpracę z wyższymi uczelniami, placówkami naukowo – badawczymi;
 • Udział w warsztatach i zajęciach terenowych umożliwiających prowadzenie obserwacji i poszukiwań poza terenem szkoły;
 • Udział w ogólnopolskich projektach dydaktyczno – wychowawczych;
 • Przyjazną i serdeczną atmosferę.
Uczelnie, placówki naukowo – badawcze, z którymi współpracujemy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • Centrum Badań Kosmicznych i Centrum Badań Astronomicznych – placówki naukowe PAN w Warszawie;
 • Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;
 • Politechnika Warszawska;
 • Uniwersytet Łódzki;
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Muzeum Geologiczne w Warszawie
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa z siedziba w Rzymie.

rozbudzamy pasję

Osiągnięcia naszych uczniów z ostatnich dwóch lat
 • Klasa akademicka SGH

Klasa Ic została zakwalifikowana do Programu Klasa Akademicka SGH. To ogromny sukces, tym bardziej, że do tegorocznej edycji Programu zostało przyjętych tylko pięć szkół z całego kraju. Program Klasa Akademicka SGH polega na współpracy Uczelni z wyróżniającymi się szkołami ponadgimnazjalnymi w Polsce. Udział w Programie stwarza uczniom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Program pozwala także poznać ofertę edukacyjną Uczelni i ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej. W ramach Programu organizowane są dla uczniów dedykowane zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Zajęcia odbywają się na terenie kampusu Uczelni oraz w siedzibie Szkoły. Program stwarza także możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu dla najlepszych uczniów, korzystania z Biblioteki SGH, czy też współpracy ze studenckimi kołami naukowymi.

 • X Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (2016/2017):
  Natalia Stępień (IIIc) została finalistką.

31 półfinalistów: Kacper Borowiecki (klasa IId), Sylwia Brola (IId), Dominika Ciszek (IIa/b), Katarzyna Czerczak (IIc), Katarzyna Deperas (IId), Weronika Franaszczyk (IIc), Aleksandra Franczak (IIIc), Tomasz Gapys (IId), Kacper Gruszecki (IIIc), Katarzyna Grzybek (IId), Wiktoria Gubiec (IIc), Konrad Kłusek (IIId), Zuzanna Kowalczyk (IIIf1), Jakub Krill (IIIc), Aleksandra Ksyta (IId), Faustyna Kwiecień (IIc), Monika Mada (IIIc), Izabela Piątkowska (IId), Aleksandra Piekarz (IIc), Anita Pietras (IIIf3g), Agata Składowska (IId), Marianna Staszewska (IId), Natalia Stępień (IIIc), Mariusz Turliński (IId), Daria Urbańczyk (IIc), Daria Wiatrowska (IIa/b), Jakub Wijata (IIc), Klaudia Wróbel (IIIc), Izabela Wrzeszcz (IId), Natalia Zięba (IId), Kacper Żytny (IIc).

W roku szkolnym  2015/2016 Sławomir Kwiatkowski został laureatem, zdobywając indeks AGH

 • XI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (2017/2018):
  22 półfinalistów, najwięcej z klasy IIc i IIIc: Maria Mazur (IIc KLASA AKADEMICKA SGH) – 98 pkt., Weronika Jurek – 98 pkt (IIc KLASA AKADEMICKA SGH), Weronika Franaszczyk  (IIIc) – 98 pkt., Patrycja Starnawska (IIc KLASA AKADEMICKA SGH)– 98 pkt, Julia Witoń (IIIc)– 98 pkt, Aleksandra Cieluch (IIIc) – 98 pkt, Faustyna Kwiecień (IIIc) – 98 pkt, Katarzyna Czerczak (IIIc) – 98 pkt, Martyna Kwiatkowska (IIIc) – 98 pkt, Aleksandra Piekarz (IIIc)– 98 pkt, Natalia Białek (IIIc) – 98 pkt, Monika Kotusiewicz (IIc KLASA AKADEMICKA SGH) – 98 pkt, Aleksandra Wiktorowicz (Id) – 97 pkt., Szymon Wójcik (IIIc) – 97 pkt,  Wojciech Zych (IIc KLASA AKADEMICKA SGH) – 96 pkt., Natalia Pabijanek (IIIab) – 98 pkt., Nikodem Sokołowski (IIc KLASA AKADEMICKA SGH) – 96 pkt, Katarzyna Adamczyk (IIIc)– 96 pkt, Karolina Kowalska (IIIc)– 96 pkt, Marianna Staszewska  (IIId)– 95 pkt., Aleksandra Ksyta (IIId) – 95 pkt.
 • XLIII Ogólnopolska Olimpiada Geograficzna (2016/2017)
  Konrad Kłusek (IIId) zajął 1 miejsce po etapie pracy empirycznej i 9 miejsce po zawodach ustnych na etapie okręgowym. Natalia Stępień (IIIc), Weronika Franaszczyk (IIc) i Aleksandra Piekarz (IIc) uplasowały się na 2 miejscu po etapie pracy empirycznej w swoich kategoriach tematycznych. Bardzo dobry wynik uzyskała Natalia Zięba (IId).
 • XLIV Ogólnopolska Olimpiada Geograficzna (2017/2018)
  Weronika Franaszczyk (klasa IIIc, uczennica objęta Programem Klasa Akademicka SGH) zajęła I miejsce w swojej kategorii tematycznej, I miejsce w województwie łódzkim i I miejsce w olimpijskim okręgu łódzkim; Szymon Wasilewski (IIc KLASA AKADEMICKA SGH) zajął II miejsce w swojej kategorii tematycznej. Bardzo dobre wyniki uzyskali: Miłosz Grudziecki (klasa IIIab), Wiktoria Gubiec (klasa IIIc) oraz Piotr Kubiszewski (IIc KLASA AKADEMICKA SGH).
 • XXIV Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”
  Tytuł laureata Zlotu Centralnego i I miejsce w finale wojewódzkim uzyskał zespól w składzie: Dominika Ciszek, Łukasz Stępień, Szymon Firkowski – Iiab.
  I miejsce w województwie Sylwia Popecka (IIab), II miejsca w województwie Julia Ścierska (Ia), Aleksandra Jaciubek i Miłosz Grudziecki  (IIab), III miejsce w województwie Agata Grabska (I f1) i Klaudia Nowicka (Ia).
 • Ogólnopolski Konkurs Geologiczny
  I miejsce w I edycji zdobyła Faustyna Kwiecień (IIc), I miejsce w II edycji Klaudia Kuleta (Ic), I miejsce w III edycji zajęła Katarzyna Czerczak.
 • Ogólnopolski Konkurs Geograficznym na najlepszą pracę „Pozytywne i negatywne skutki wulkanizmu” wykonaną z użyciem narzędzi i form specyficznych dla nowych technologii komputerowych.
  Wiktoria Gubiec (klasa IIIc) zajęła II miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie
 • Ogólnopolski Konkurs Geograficzny GeoPlaneta
  II miejsce w kraju zajęła Joanna Zalega (If1)
 • Wielki Test Wiedzy Geograficznej
  Zespół w składzie: Angelika Konewka, Piotr Kubiszewski (Ic) oraz Hubert Wiktorowicz (IIc) jako jedyny z naszego województwa zakwalifikował się do zawodów.
 • Konkurs „Na najciekawszą trasę rowerową w powiecie opoczyńskim”
  III miejsce zajął Dawid Barul (IIIf3g).
 • Konkurs „Osobliwości przyrody powiatu opoczyńskiego”
  I miejsce zajęła Karina Stępień (IIIa2), II miejsce i wyróżnienie – Anita Kowalczyk (Ic), wyróżnienie – Aleksandra Kmita (IId).
 • Ogólnopolski Konkurs „Woda źródłem życia”
  Aleksandra Kmita i Patrycja Twardowska (obie IId) zostały nagrodzone udziałem w wystawie pokonkursowej.
 • Konkurs Fotograficzny „Opoczno znane i nieznane”
  III miejsce przyznano Anicie Kowalczyk (Ic).
 • Międzynarodowy Konkurs „Darujmy światu pokój”
  Katarzyna Grzybek (IId) zdobyła wyróżnienie oraz została nagrodzona udziałem w wystawie pokonkursowej (2016/2017)
  Sylwia Brola (IIId) otrzymała wyróżnienie, a jej praca znalazła się na wystawie pokonkursowej (2017/2018)
 • Ogólnopolski Konkurs „Tu też są ciekawe miejsca”
  II miejsce zajęła Ania Kowalczyk (Ic).
 • Ogólnopolski Konkurs „Obrazki z dawnej wsi – w wiejskiej chacie”
  Wyróżnienie otrzymała Marianna Staszewska (IId).
 • Ogólnopolski Konkurs „Szlakiem Orlich Gniazd”
  Laureatką została Paulina Słowicka (Ic) uzyskując jedną z głównych nagród.
 • Konkurs „Pierwsze oznaki wiosny na terenie gminy Drzewica”
  I miejsce zajęła Sylwia Iwanicka (IIIa2).
 • II Spalski Konkurs Fotograficzny
  Anita Kowalczyk  z klasy IIc odniosła ogromny sukces – trzykrotnie została nagrodzona. W kategorii „Portret i fotografia” była bezkonkurencyjna: triumfowała (I miejsce) oraz zdobyła II miejsce. W kategorii „Przyroda i natura Gminy Inowłódz” uplasowała się na trzeciej pozycji
Najważniejsze nasze przedsięwzięcia z ostatnich dwóch lat:
 • Warsztaty terenowe: Politechniczne na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie dla klas trzecich (8 XI 2016r.);
 • Warsztaty terenowe: Ekonomiczno – chemiczno – techniczne klas drugich na terenie Wojskowej Akademii Technicznej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (7 II 2017 r.);
 • Warsztaty festiwalowe, dla klas drugich, w ramach XVII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Bełchatowie (14 III 2017r.);
 • XXIII Targi w Łodzi – Regiony Turystyczne na styku kultur z udziałem klas drugich i pierwszych (17 III 2017r.);
 • Warsztaty i pokazy naukowe dla uczniów klas pierwszych i drugich na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; zakres warsztatów: Modelowanie 3D, GIS czyli nowoczesna geografia, Internetowe źródła prognozowania pogody, czyli jak się nie dać zmoczyć burzy, Gleby od kuchni – zajęcia w laboratorium gleboznawczym, Minerały – ukryte piękno w Ziemi, Geocaching – GPS w praktyce, Kambodża – najmocniejsze wrażenia z Azji Południowo – Wschodniej.
 • Warsztaty na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Laboratorium Zobrazowania Wielkoformatowego oraz Symulacji Rozszerzonej i Laboratorium Zaawansowanych Technik Grafiki Komputerowej i Biometrii; Politechnice Warszawskiej oraz „Niewidzialnej Wystawie” (14 IX 2017 r.)
 • Udział w warsztatach na terenie Szkoły Głównej Handlowej, Ministerstwie Finansów i Rozwoju, Szkole Głównej Handlowej oraz największych Targach Popkultury w Polsce Warsaw Comic Con (24 listopada 2017 r.)

 

 

 

 

 • Udział w webinarium „Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie” prowadzonym przez Joannę Tabor – Błażewicz (12 II 2018 r.).
Inicjatywy:
 • Tydzień Edukacji Globalnej (14 – 20 XI 2016 r.);
 • Powołanie Koła Oddziału PTTK w Żarnowie (22 XII 2016 r.);
 • Spotkanie ze Iwoną Mularczyk – studentką Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie nt.: „Od Nowego Jorku po Hawaje” (22 XII 2016 r.);
 • Udział w akcji sadzenia lasu (30 III 2017 r.);
 • Spotkanie z Prezesem Mazowiecko – Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego Jackiem Taborem nt.: „Rosja jako stan umysłu, czyli o wyprawie przyrodniczej na Ural” (24 IV 2017 r.);
 • Spotkanie ze Starostą Powiatu Opoczyńskiego panem Józefem Rogiem (6 XII 2017 r.);
 • Organizacja Światowego Dnia Gleb – nawiązanie współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa z siedzibą w Rzymie (5 – 21 XII 2017 r.);
 • Spotkanie z Burmistrzem Opoczna panem Rafałem Kądzielą (15 II 2018 r.).
Ogólnopolskie projekty edukacyjno – wychowawcze:
 • Konkurs „Dwie Ojczyzny” o polskich dzieciach z Pahiatua w Nowej Zelandii (w projekcie udział wzięła klasa Ic wraz z wychowawcą);
 • Zbiórka maskotek dla dzieci z odległej Papui Nowej Gwinei, a dokładniej z prowincji obejmującej zachodnią część największej wyspy w Archipelagu Bismarcka zwanej Nową Brytanią;
 • II miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie „Razem ratujemy konie III edycja”;
 • Udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „BohaterON” (październik 2017);
 • Aktywnie bierzemy udział w poznawaniu regionu, jego walorów turystyczno – krajoznawczych, tworzymy pionierskie opracowania, uczestniczymy w lekcjach muzelanych.
Nasi uczniowie o lekcjach geografii:
 • „Świetna organizacja, ciekawe lekcje, mnóstwo wycieczek i warsztatów terenowych, nigdy nie ma zamkniętych granic” (Maja W., Ola O. IIc).
 • „Dzięki geografii poszerzamy horyzonty, lepiej rozumiemy otaczającą nas rzeczywistość oraz procesy i zależności zachodzące w społeczeństwie i środowisku. Dzięki zajęciom doceniamy cuda przyrody oraz dokonania człowieka” (Piotr K i Nikodem S. IIc).
 • „Poznajemy treści nie tylko ciekawe, ale i przydatne” (Paulina S. IIc).
 • „Z geografią kojarzy mi się nadzieja, wiara we mnie, w moje możliwości. To na tych lekcjach uwierzyłem, że mam talent, że mogę zaprezentować to, co lubię, że mogę rywalizować z najlepszymi. Wygrałem nie tylko konkurs, ale i siebie” (Paweł K. absolwent).
 • „Geografia to jedna z najprzyjemniejszych nauk, jest ciekawa i pozwala zapoznać się z czymś, czego co dzień nie doświadczamy. Podróże to wspaniałe przeżycia, które zapamiętamy na całe życie, a geografia jest taką podróżą, która wprawia każdego ucznia w stan marzeń”(Ola M. IIc).

„Każdy ma swój biegun – warto do niego pójść”
(Marek Kamiński)

Zapraszamy