Nasz głos w debacie o polskiej oświacie

5 września 2019 roku w Hotelu Sport w Bełchatowie obradował Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny zorganizowany z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Realizując postulat, który pojawił się przy Ogólnopolskim Okrągłym Stole Edukacyjnym, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau i Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski zaprosili do debaty uczniów, rodziców, nauczycieli, samorządowców, przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pozarządowych i instytucji związanych z oświatą w naszym regionie. Przy okrągłym stole w Bełchatowie zasiedli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba i Łódzka Wicekurator Oświaty Jolanta Kuropatwa. Dyskusję prowadziły Ewa Sobór, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Łodzi, oraz Irena Maria Lesiak, dyrektor delegatury KO w Skierniewicach.

Z naszej szkoły do udziału w tej debacie edukacyjnej została zaproszona uczennica klasy IIId Aleksandra Wiktorowicz wraz z opiekunką p.Marzeną Papis. Dyskusja obejmowała 5 obszarów tematycznych:

  • Jakość w systemie edukacji,
  • Uczeń w systemie edukacji,
  • Nowoczesna szkoła,
  • Rola nauczyciela w nowoczesnej szkole,
  • Rola rodzica w nowoczesnej szkole.

W swoim wystąpieniu Ola podzieliła się z zebranymi własną koncepcją wymarzonej szkoły. Fragmenty wypowiedzi naszej uczennicy mogliśmy usłyszeć podczas relacji z obrad wyemitowanej przez TVP3.