Godzina dla Ziemi

24 marca 2018 roku uczniowie IIc KLASY AKADEMICKIEJ SGH włączyli się do akcji ogłoszonej przez Światowy Fundusz Przyrody (WWF) zwanej GODZINĄ DLA ZIEMI. Tegoroczna akcja w Polsce była poświęcona Puszczy Karpackiej, odbyła się pod hasłem „Ratujemy serce Karpat”. Odnosiła się do lasów położonych w najdzikszej części Karpat Wschodnich, leżących na pograniczu Pogórza Przemyskiego i Gór Sanocko – Puszczańskich. Żyją tu wszystkie duże drapieżniki, jakie można spotkać w Polsce (niedźwiedź, wilk, ryś, żbik).

Jak co roku w akcji udział wzięło 180 państw. O 20.30 na 60 minut w domach uczniów klasy IIc zgasły światła. Był to symboliczny gest solidarności z ideą ochrony przyrody. Może uda nam się ochronić ten jeden z nielicznych lasów w Europie nieposadzonych ludzką ręką.