Informatyka

Współczesna informatyka jest obecnie bardzo szeroką dziedziną. Jest zarówno dyscypliną naukową, a także jest mocno powiązana z działalnością gospodarczą i wieloma innymi dziedzinami życia.

 W naszej szkole uczniowie uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające rozwiązywać problemy informatyczne, uczą się typowych metod rozwiązywania problemów algorytmicznych, a także kształcą umiejętności korzystania z programów narzędziowych i edukacyjnych.

 Potwierdzamy to uzyskanym wyróżnieniem!

wyroznienie

W naszej szkole mamy do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną wyposażoną przede wszystkim w:
 • nowoczesne stanowiska komputerowe

stanowiska

 • tablice interaktywną

tablica

Na dwóch poziomach –  podstawowym i rozszerzonym realizujemy treści nauczania:
 1. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji.
 2. Opracowanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów.
 3. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.
 4. Wykorzystanie komputera oraz programów edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin.
 5. Wykorzystanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań, opisywanie zastosowań informatyki, ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki.
Dodatkowo zapewniamy:
 • udział w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych

konkurs1

konkurs2

 • zajęcia dodatkowe w ramach realizowanych projektów unijnych pozwalające uczniom/uczennicom wykorzystać nabytą wiedzę zarówno w szkole jak i życiu prywatnym

dodatkowe1

 • udział w warsztatach informatycznych organizowanych prze uczelnie wyższe
 • zapewniamy także możliwość rozwijania pasji związanej z tą dziedziną życia!

pracownia informatyczna

pasje1

pasje2

Zobacz film!
film