Instytut Kreatywnej Biologii na Uniwersytecie Łódzkim

W piątek 19  listopada 2021 roku młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im Stefana Żeromskiego w Opocznie (uczniowie z klas:  If, IIf oraz Ic) wzięła udział w cyklicznych wykładach w ramach projektu Instytut Kreatywnej Biologii na Uniwersytecie Łódzkim. Popularnonaukowe wykłady prowadzą pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego, którzy nie tylko specjalizują się w zaproponowanej tematyce, ale także są pasjonatami naukowymi i lubią dzielić się z innymi tym, co wiedzą.
Pierwszy wykład pt. ,,Życie w innym wymiarze. Podążanie za kropką kwantową” wygłosiła pani dr Elżbieta Pędziwiatr-Werbicka. W ostatnich czasach fizyką kwantową interesuje się coraz więcej ludzi, dlatego jeśli ktoś jeszcze nie wie, w jaki sposób fizycy kwantowi próbują objaśnić nam rzeczywistość, w której żyjemy na co dzień, to piątkowy wieczór był dobrą okazją do zapoznania się z ich teoriami. Razem przenieśliśmy się do przestrzeni zero-wymiarowej w poszukiwaniu nanostruktur, aby poznać lepiej do czego mogą one nam służyć i jakie mają właściwości. Celem wykładu było zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z dziedziny nanotechnologii, rodzajami i właściwościami nanostruktur, ze szczególnym uwzględnieniem nanostruktur niskowymiarowych.
Po krótkiej wędrówce w świat fizyki, niezbędnej do zrozumienia, skąd biorą się niezwykłe właściwości kropek kwantowych, prelegentka przeszła do omówienia możliwości ich zastosowania w biologii i medycynie w charakterze: znaczników fluorescencyjnych in vitro i in vivo, czynników rozpoznających i obrazujących nowotwory, czynników obrazujących  naczynia krwionośne, fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej, czynników kontrastujących w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego, nośników leków i wektorów terapii genowej oraz czujników sensorów wewnątrzkomórkowych.
Drugi wykład pt. ,,Rośliny jako obiecująca platforma do produkcji jadalnych szczepionek” przedstawiła nam dr Aneta Gerszberg, która opowiedziała  o wykorzystaniu roślin do produkcji jadalnych szczepionek. Zostaliśmy  przeniesieni w świat genetycznej modyfikacji roślin, których produkty mają nas wspierać terapeutycznie. Ale, czy rzeczywiście ta koncepcja brzmiąca niczym opowieści sci fi ma zastosowanie w medycynie? Czy jest bezpieczna? Czy człowiek ma pełną kontrolę nad tym, co robi? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie usłyszeli podczas prelekcji. W ramach prezentowanego wykładu młodzież  została również  zapoznana z   koncepcją molekularnej uprawy. Aby przybliżyć słuchaczom możliwość produkcji „obcych” białek (o znaczeniu terapeutycznym) w roślinach, pani dr Aneta Gerszberg omówiła  etapy  modyfikacji genetycznej roślin oraz zalety i wady prezentowanego systemu jak również jego porównanie z innymi platformami ekspresyjnymi do produkcji białek rekombinowanych.
Zachęceni tak ciekawą tematyką i formą zdobywania informacji na tematy związane z biologią i naukami jej pokrewnymi z zaciekawieniem i niecierpliwością czekamy na wykłady w przyszłym  miesiącu.

                                                                 Teresa Tępińska , Anna Kumur, Renata Sijer