Interaktywny konkurs z języka angielskiego

W dniu 22 marca nasi uczniowie wzięli udział w niezwykłym konkursie interaktywnym z j. angielskiego. Konkurs polegał na wysłuchaniu nagrań z pytaniami na temat historii, kultury i tradycji krajów anglojęzycznych. Udział wzięło 63 uczniów z różnych klas podzielonych na 4 grupy. Na każdą grupę przeznaczona była godzina czasu na wykonanie zadania. Konkurs cieszył się w szkole dużą popularnością i sprzyjał lepszemu przygotowaniu uczniów do  egzaminu maturalnego oraz posługiwaniu się j. angielskim w życiu codziennym po ukończeniu szkoły.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 kwietnia, ale wszystkim uczestnikom już teraz serdecznie gratulujemy i trzymamy za nich kciuki.