Język polski

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi i swój język mają”

Mikołaj 1Rej.

Nauczycielami języka polskiego są: Halina Mikołajczyk, Iwona Pęczek, Agata Karbownik, Anna Waśkiewicz -Kaniecka, Ewelina Telus, Marta Pawlik-Prejs.

Realizujemy nauczanie języka polskiego na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym.

Zapewniamy:

 1. Najlepsze przygotowanie na wymarzone kierunki uczelni wyższych: filologie na uniwersytetach, prawo, administracja, psychologia, pedagogika (wszelkie uczelnie), uczelnie ekonomiczne i wybrane politechniki, wybrane kierunki na uniwersytetach medycznych
 2. Udział w warsztatach dziennikarskich.
 3. Współpracę z nauczycielami historii i wos-u.
 4. Udział w wycieczkach edukacyjnych.
 5. Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury (poziom podstawowy i rozszerzony).
 6. Pracę z uczniem słabym w ramach wyrównywania szans i uczniem zdolnym.
 7. Dbałość o kulturę języka polskiego i językowy souoiv-vivre.
 8. Przygotowywanie wielu uroczystości szkolnych promujących placówkę w środowisku lokalnym.
 9. Współpracę z MDK: rozwijanie pasji recytatorskich, poznawanie najnowszych filmów, udział w spektaklach.
 10. Dbałość o konieczność interesowania się współczesnym życiem literackim i kulturalnym.

3Dodatkowo:

2

 • Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych z języka polskiego
 • W ramach kierunku klasy biorą udział w warsztatach dziennikarskich , debatach, konferencjach
 • Uczniowie klas humanistycznych aktywnie uczestniczą w premierach filmowych, spektaklach, dbając o edukację teatralną
 • Na lekcjach języka polskiego kształcą językowy savoir –vivre zarówno w mowie jak i piśmie
 • Promują szkołę w środowisku lokalnym , uczestnicząc w różnych akcjach Wolontariatu, PCK, reprezentują szkołę na różnych uroczystościach patriotycznych.
 • Corocznie uczestniczą w polskiej  akcji społecznej propagująca znajomość literatury narodowej- „Narodowe Czytanie”.
 • Rozwijają swoje zainteresowania i pasje w kole teatralnym „Spontan”
 • Mają możliwość uczestniczenia w konkursach, olimpiadach, gdzie odnoszą liczne sukcesy.
 • Uczniowie promują używanie mowy ojczystej i kultywowanie języka polskiego za granicą.

53

                              Dbajmy o poprawność języka polskiego.

ZAPRASZAMY