Joanna Zalega druga w kraju!

Wielki sukces odniosła Joanna Zalega (uczennica klasy If1) w prestiżowym IX Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „GEO – PLANETA” uzyskując II miejsce w kraju, w kategorii prac pisemnych.

Zadanie konkursowe Asi polegało na wykonaniu albumu na temat „Rzeki i jeziora Polski”. W swojej pracy uczennica wykorzystała piękne fotografie własne oraz bliskich. Sama forma prezentacji, kolorystyka połączona z kompozycją była perfekcyjna. W pracy tej można było podziwiać polskie rzeki, jako potężne żywioły, usłyszeć szum wody, zobaczyć odbicie błękitnego kilimu przyozdobionego delikatnymi chmurami. To taki rzadki autentyzm dzieła.

Poza Joanną Zalegą w konkursie udział wzięły: Wiktoria Lach (If1), Milena Polak (If1) oraz Oliwia Mocarska (Ieg), którym decyzją jury przyznano dyplomy uznania.

Osiągnięcia uczniów zaowocowały uhonorowaniem naszego liceum za bardzo dobre wyniki.

Z całego serca gratulujemy Asi i wszystkim pozostałym uczestnikom nie tylko pięknych prac, ale również wspaniałej postawy. Już pięć wieków temu słynny kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski głosił „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Tak więc ten sukces to ogromna radość, optymizm.