Kadra

DYREKCJA SZKOŁY

Dyrektor
A_Pręcikowska_Skoczylas

mgr Anna PRĘCIKOWSKA-SKOCZYLAS

Wicedyrektorzy
AniaKsytamgr Anna KSYTA Zbigniew Sobczyk_zmgr Zbigniew SOBCZYK

Grono Pedagogiczne

Język polski
Agata Karbownik_z Mikołajczyk Halina_z

Iwona Pęczek

Ewelina Telus_z

Anna Waśkiewicz_z

Marta Pawlik-Prejs_z

mgr Agata KARBOWNIK mgr Halina  MIKOŁAJCZYK mgr Iwona PĘCZEK mgr Ewelina TELUS mgr Anna WAŚKIEWICZ – KANIECKA mgr Marta PAWLIK-PREJS
Język angielski
Karina-Nojek Ewa-Sędkowska EwelinaCichańska-Szwaczyk Agnieszka-Kubiszewska Aleksandra-Kucharska P_Sołtysiak
mgr Karina NOJEK mgr Ewa SĘDKOWSKA mgr Ewelina CICHAŃSKA – SZWACZYK mgr Agnieszka KUBISZEWSKA mgr Aleksandra WUJEK mgr Paulina SOŁTYSIAK
Język niemiecki
Monika-Kluska
mgr Monika KLUSKA
Język rosyjski Język włoski
Aneta Gancarz_z
dr Grażyna ZIĘBA-ZALEGA mgr Aneta GANCARZ
Matematyka
AniaKsyta Marzanna Telusiewicz-Chmal_z Dorota-Szulc Anna Mazur1 Grażyna-Mazur
mgr Anna KSYTA mgr Marzanna
TELUSIEWICZ-CHMAL
mgr Dorota  SZULC mgr Anna  MAZUR mgr Grażyna MAZUR
Geografia
Marzena Papis_z Jolanta-Gapys
mgr Marzena PAPIS mgr Jolanta GAPYS
Biologia
Wojciech Grochulski_z Teresa Tępińska_z
mgr Małgorzata
GAŁKA – KSZCZOT
mgr Wojciech GROCHULSKI
mgr Teresa TĘPIŃSKA
Chemia
Renata Sijer_z Emila Grochulska_z
mgr Renata SIJER mgr Emila GROCHULSKA
Historia, Wiedza o społeczeństwie, Historia i teraźniejszość
Anna Kochanowska_z Krzysztof Czajkowski_z Jacek Pluciński_z
mgr Anna KOCHANOWSKA mgr Krzysztof CZAJKOWSKI
mgr Jacek PLUCIŃSKI
Edukacja filozoficzna, Etyka
Marta Pawlik-Prejs_z
mgr Marta PAWLIK-PREJS
Edukacja dla bezpieczeństwa Wychowanie do życia
w rodzinie
Katarzyna-Jankowska Anna-Kochanowska1 Teresa Tępińska_z
mgr Katarzyna JANKOWSKA mgr Anna KOCHANOWSKA mgr Teresa TĘPIŃSKA
Fizyka
Krzysztof Spodzieja_z Anna Mazur1 Grażyna-Mazur
mgr Krzysztof SPODZIEJA mgr Anna MAZUR mgr Grażyna MAZUR mgr Jacek GRABOWSKI
Informatyka
Wojciech Grochulski_z Anna Mazur1 Aneta Wijata_z
mgr Wojciech GROCHULSKI mgr Anna MAZUR mgr Aneta WIJATA
Podstawy przedsiębiorczości
Wojciech Grochulski_z
mgr Wojciech GROCHULSKI dr Grażyna ZIĘBA – ZALEGA

Religia
Katarzyna Jankowska_z ksR_Kalbarczyk
mgr Katarzyna JANKOWSKA ks. mgr Adrian KWIECIŃSKI ks. mgr Rafał KALBARCZYK
Wychowanie fizyczne
Izabela Jaciubek_z Edyta Świderska_z Robert Bodasinski_z Monika-Bernacka Zbigniew_Sobczyk
mgr Izabela JACIUBEK mgr Edyta ŚWIDERSKA
mgr Robert BODASIŃSKI
mgr Monika BERNACKA mgr Zbigniew SOBCZYK
Trenerzy
mgr Marcin PIERWOŁA mgr Marcin NIEMIEC mgr Rafał SKOCZYLAS
Pedagog szkolny Biblioteka
Katarzyna Kobierska_z
mgr Katarzyna KOBIERSKA mgr  Magdalena PECYNA
Pedagog specjalny Psycholog
J.Jasińska-Nieć
mgr Justyna JASIŃSKA – NIEĆ mgr Grażyna KOWALCZYK
Pracownicy administracji
Główny księgowy Specjalista ds Kadr i Płac Sekretarz szkoły Pomoc administracyjna
Kamila-Białek Natasza-Mazur1 Aneta Wdówka_z
Marzanna KAZIMIERCZYK Kamila BIAŁEK Natasza MAZUR
Aneta WDÓWKA
Pracownicy obsługi
Małgorzata Karp_z
Grażyna GRZYBEK Małgorzata KARP Rafał JOŃCZYK Salomea WUJEK Jadwiga WIKTOROWICZ