Kolejna Klasa Akademicka SGH w naszym liceum

4 kwietnia 2018 roku ogłoszono wyniki rekrutacji do Programu KLASA AKADEMICKA SGH na rok szkolny 2018/2019.

Ku naszej ogromnej radości akredytację Senatu Szkoły Głównej Handlowej uzyskała ponownie obecna klasa IIc oraz nowoutworzona klasa I. Reasumując od przyszłego roku szkolnego w naszym liceum będą dwie klasy objęte patronatem najlepszej uczelni ekonomicznej w kraju – Szkoły Głównej Handlowej. Przypomnijmy, że programem objęte są wyróżniające się szkoły ponadgimnazjalne. Cieszymy się, że zostajemy w tym gronie. Na tę decyzję złożyły się bardzo duże osiągnięcia naszych uczniów w wielu olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz wzorowa aktywność w działaniach i przedsięwzięciach edukacyjno – wychowawczych o różnorodnym charakterze.

Biorąc pod uwagę bieżący rok szkolny – stan na dzień 20 kwietnia 2018 roku – nasi uczniowie udanie wystartowali w 9 olimpiadach przedmiotowych, 2 uczniów zostało laureatami olimpiad przedmiotowych, 1 finalistą, 4 uczniów zdobyło indeksy na wyższe uczelnie (1 na Politechnikę Warszawską, 2 na Akademię Górniczo – Hutniczą, 1 na Politechnikę Łódzką), 43 uczniów już zostało laureatami 16 konkursów, w tym dwóch międzynarodowych; ponadto dwie całe klasy – IIIab i IIc (będąca KLASĄ AKADEMICKĄ SGH) zostały nagrodzone w dwóch różnych konkursach plasując się odpowiednio na I i II miejscu w kraju. A to jeszcze nie cały plon z pracy dydaktyczno – wychowawczej w bieżącym roku szkolnym.

GRATULUJEMY TAKICH WYNIKÓW!