Kolejny powód do dumy!!!

tarczaBRĄZOWA TARCZA W RANKINGU PERSPEKTYW

Jesteśmy zaszczyceni i dumni, że w rankingu szkół ponadgimnazjalnych, który corocznie budzi tak wiele emocji, zdobyliśmy BRĄZOWĄ TARCZĘ. Jest to podsumowanie całorocznej pracy i ważna informacja dla przyszłych kandydatów do szkoły. Misją Rankingu Perspektyw jest bowiem wskazywanie tych liceów i techników, które najlepiej i najskuteczniej kształtują przyszłość młodego człowieka i przygotowują go do dorosłości.

W rankingu uwzględniane są takie kryteria jak: matura (przedmioty obowiązkowe i dodatkowe) i udział w olimpiadach. W skład Kapituły Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2017 wchodzą tradycyjnie przedstawiciele trzech środowisk edukacyjnych:

  • przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych,
  • dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) oraz
  • członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

dziękując za ogromny wkład pracy

serdecznie gratuluje wszystkim nauczycielom i uczniom za osiągnięty  sukces.

Ta TARCZA to dowód na to, że jesteśmy coraz lepsi w dążeniu do celów, jakie sobie wyznaczamy.