Kolejny sukces ucznia „Żeromskiego”

Dnia 7 czerwca 2014 r. w auli Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste podsumowanie LX Olimpiady Chemicznej. Na uroczystość zaproszeni zostali laureaci olimpiady, a wśród nich Mateusz Pawlak uczeń klasy II f Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Opocznie. Na gali jubileuszowej 60-lecia Olimpiady Chemicznej obecni byli Rektorzy, Dziekani i profesorowie Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, a także przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Laureaci olimpiady otrzymali z rąk wybitnych gości dyplomy oraz nagrody.

Uroczystość stała się okazją do refleksji, przemyśleń i podsumowań, aby pokazać jak wyglądała droga Mateusza Pawlaka do olimpijskich sukcesów. Po raz pierwszy Mateusz przystąpił do Olimpiady Chemicznej w klasie pierwszej i już wtedy zakwalifikował się do etapu okręgowego,  a do tego, aby zostać finalistą zabrakło mu tylko 7 punktów. W klasie drugiej w I etapie Olimpiady Chemicznej uczestniczyło 822 uczniów z 224 szkół w Polsce. Na tym etapie Mateusz zajął 8 miejsce w kraju i zakwalifikował się do II etapu. W etapie II (okręgowym) wzięło udział 373 uczniów. Zawodnicy rozwiązywali 5 zadań teoretycznych i jedno zadanie laboratoryjne – tu uczeń zajął 14 miejsce w kraju tym samym kwalifikując się do etapu III (centralnego), zyskał tytuł finalisty, a co za tym idzie uzyskał zwolnienie z egzaminu maturalnego z chemii, z którego automatycznie uzyska wynik 100%. W dniach 4-5 kwietnia 2014 roku 95 finalistów, a wśród nich Mateusz przystąpiło do centralnego etapu olimpiady. Zawodnicy rozwiązywali 5 zadań teoretycznych i dwa zadania laboratoryjne. Po tym etapie Mateusz Pawlak zajął  zaszczytne 13 miejsce w kraju zyskując tytuł Laureata.

To nie jedyne chemiczne osiągnięcia Mateusza. Również w tym roku szkolnym został laureatem (2 miejsce w kraju) XXIX Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej. To osiągnięcie dało mu pewne miejsce na uczelni na Wydziale Chemii oraz na każdym wydziale, gdzie chemia jest przedmiotem rekrutacyjnym. Również w tym roku szkolnym Mateusz zakwalifikował się do II etapu Olimpiady Matematycznej.

Wszystkie zaszczytne miejsca jakie w kolejnych latach zajmował Mateusz to efekt ogromnej pasji, ale także systematycznej pracy, w tym wielu godzin spędzonych w szkolnym laboratorium. W przyszłym roku Mateusz będzie ubiegał się o udział w Międzynarodowym etapie Olimpiady Chemicznej. Ponadto weźmie udział w Olimpiadzie Fizycznej i  Olimpiadzie Biologicznej.

Dyrekcja szkoły wyraża serdeczne podziękowania nauczycielce chemii Pani Renacie Sijer, która oddała wiele godzin wolnego czasu, aby wspierać Mateusza w przygotowaniach do udziału w konkursach i olimpiadach. Serdeczne gratulacje składa także na ręce rodziców Mateusza Pawlaka.