Konkurs fotograficzny „Osobliwości przyrody powiatu opoczyńskiego”

29 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,  podczas XXVI Sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji, odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu Fotograficznego „Osobliwości przyrody powiatu opoczyńskiego”. Konkurs został zorganizowany w ramach projektu pn. „Program edukacji ekologicznej – Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej”.

Nasi uczniowie wypadli w nim bardzo dobrze zajmując czołowe lokaty: I miejsce zdobyła Karina Ewa Stępień (klasa IIIa2) za pracę „Opoczyńskie Kolorado – Jazia Góra”, dotyczącą najwyższego fragmentu Wzgórz Opoczyńskich. II miejsce oraz wyróżnienie uzyskała Anita Kowalczyk (klasa Ic) za pracę „Park w Zameczku” oraz „Rzeka Drzewiczka”. Kolejne wyróżnienie (trzeciego miejsca jury nie przyznało) zdobyła Aleksandra Kmita (klasa IId) za pracę „A jednak woda”. Nagrody za uczestnictwo otrzymali również: Magdalena Sapieja (klasa IIId), Wiktoria Cieślikiewicz (klasa IIa), Weronika Madej (klasa IIIa2), Justyna Wilk (klasa IIIa2), Karolina Kopera (klasa IIIf3g) i Dawid Barul (klasa IIIf3g).

Wszyscy nagrodzeni oraz uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody, których wręczenia dokonali starosta Józef Róg, wicestarosta Marcin Baranowski oraz Przewodnicząca Rady Maria Barbara Chomicz.

Warto dodać, iż prace uczestników konkursu będą opublikowane w albumie prezentującym walory przyrodnicze powiatu opoczyńskiego. Dodatkowo na dyplomach zostały wykorzystane fotografie naszych uczniów.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.

 

Uczestnikom konkursów wręczyli dyplomy, nagrody oraz wyróżnienia.

9 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się XXVI, a zarazem ostatnia w tym roku Sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji. Obrady rozpoczęła i poprowadziła przewodnicząca Rady Powiatu Maria Barbara Chomicz. W części uroczystej sesji dyrektor Wydziału Oświaty i Funduszy Unijnych Małgorzata Grzesińska przedstawiła laureatów dorocznej nagrody Powiatu Opoczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury, którego zwyciężczynią została Pani Anna Reszelewska za całokształt pracy społecznej na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i upowszechnianie kultury.