Konkurs fotograficzny „Osobliwości przyrody powiatu opoczyńskiego”

30 listopada 2016 r. poznaliśmy wyniki Konkursu Fotograficznego pt.”Osobliwości przyrody powiatu opoczyńskiego”, zorganizowanego w ramach projektu pn.”Program edukacji ekologicznej – Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej”, realizowanego przez Powiat Opoczyński, dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu opisu i dokumentacji fotograficznej, położonego na terenie powiatu opoczyńskiego, obiektu przyrodniczego. Konkurs miał charakter otwarty i adresowany był do wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego.

Nas niezmiernie cieszy fakt, że na każdym stopniu podium znaleźli się uczniowie naszej szkoły. I miejsce zdobyła Karina Ewa Stępień (klasa IIIa2) za pracę „Opoczyńskie Kolorado – Jazia Góra”, dotyczącą najwyższego fragmentu Wzgórz Opoczyńskich. II miejsce zdobyła Anita Kowalczyk (klasa Ic) za pracę „Park w Zameczku”. Tu pragniemy dodać, że Anita w opisywanym konkursie została nagrodzona dwukrotnie zdobywając również wyróżnienie za pracę „Rzeka Drzewiczka”. W bieżącym roku szkolnym to już trzeci konkurs, w którym Anita jest nagradzana. Kolejne wyróżnienie (trzeciego miejsca jury nie przyznało) zdobyła Aleksandra Kmita (klasa IId) za pracę „A jednak woda”.

Gratulujemy sukcesu. Dziękujemy wszystkim uczestniczącym w konkursie z naszej szkoły za to, że z taką pasją wciąż na nowo odkrywają Ziemię Opoczyńską, że realizują przesłanie jednego z mieszkańców tej ziemi: „Pokażcie jak śliczna ta okolica, pokażcie nas ludzi z dłońmi ziemią brązowemi, pokażcie radość, która tu mieszka”.

O terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród Laureaci zostaną powiadomieni osobiście.