Konkurs Fotograficzny „Tu też są ciekawe miejsca”

To, że ziemia opoczyńska jest piękna wszyscy wiemy, jednak nie każdy z nas potrafi ukazać, opisać jej piękno. Z sukcesem zadanie to wykonała ANITA KOWALCZYK, uczennica klasy Ic naszego liceum, uzyskując II miejsce w Konkursie Fotograficznym „Tu też są ciekawe miejsca”.

Konkurs został zorganizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Jego celem było przybliżenie piękna przyrody, kultury i krajobrazu Województwa Łódzkiego oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej i przyrodniczej oraz budowanie postawy proekologicznej. Anita wykonała piękną pracę, której nadała tytuł „Polana wrzosów”.

Gratulujemy Anicie i jej bliskim ogromnego sukcesu. Życzymy, aby dalej zatrzymywała w kadrze niezwykłe krajobrazy, ukazywała niewidzialne światło.

Opiekunem uczennicy jest Pani Marzena Papis- nauczyciel geografii
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie