Konkurs na logo SKW rozstrzygniety!

Szkolna Komisja Konkursu na LOGO Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaruj siebie” powołana  w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie w składzie:

Przewodniczący: Monika Kluska – dyrektor szkoły
Członek: Katarzyna Jankowska – opiekun SKW
Członek: Aneta Wijata – opiekun SKW
Członek: Katarzyna Kobierska – pedagog szkolny

w dniu  10 października 2019 roku dokonała oceny prac zgłoszonych do szkolnego konkursu na LOGO Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaruj siebie”.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkolnego Koła Wolontariatu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, a także promocja działalności charytatywnej w szkole oraz umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich pomysłów i umiejętności z zakresu grafiki komputerowej. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: zgodność projektu z celami i zadaniami wolontariatu, oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, czytelność i funkcjonalność projektu oraz estetyka pracy.

W konkursie wzięło udział 13 uczniów:

L.p. Imię i nazwisko ucznia Klasa
1. Aleksandra Zięba 2 D
2. Julia Śmigiel 2 D
3. Wiktor Świątkowski 2 D
4. Kacper Papiernik 2 D
5. Miłosz Polak 2 D
6. Filip Dukat 3 D
7. Mateusz Zalega 2 D
8. Bartłomiej Bryła 2 D
9. Marcin Kabała 2 D
10. Dominika Adamus 1 Ag
11. Anna Piotrowska 1 C
12. Paulina Karbownik 2 D
13. Sandra Rutowicz 2 F

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM!

CIESZYMY SIĘ, ŻE WŚRÓD NAS SĄ OSOBY, KTÓRE CHĘTNIE ANGAŻUJĄ SIĘ W ŻYCIE SZKOŁY I SWĄ KREATYWNOŚCIĄ PROMUJĄ DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ W SZKOLE!

Jednak wg regulaminu konkursu nagroda może być tylko jedna.

Komisja Konkursowa przyznała nagrodę Filipowi Dukatowi, uczniowi klasy 3 D.

logo SKW (2)

 FILIP 🙂 GRATULUJEMY!

Zatem, już od teraz identyfikujemy się nowym logo 🙂 A jeśli do tego dołączymy tekst piosenki S. Soyki „Tolerancja”:

”(…) Życie nie tylko po to jest, by brać
Życie nie po to, by bezczynnie trwać
I aby żyć siebie samego trzeba dać (…)”

to mamy obraz okazujący naszych wolontariuszy, którzy działają jak jedna drużyna – Drużyna Wolontariuszy z „Żeroma”!

Opiekunki SKW „Podaruj siebie”
Katarzyna Jankowska i Aneta Wijata