Konkurs matematyczny

 ZAPROSZENIE do udziału w konkursie

 „Prezentacja multimedialna z matematyki”

 

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną o tematyce matematycznej.

Cele konkursu:

 • Popularyzacja matematyki wśród młodzieży.
 • Promowanie technologii informacyjnej jako narzędzia przekazu.
 • Wdrażanie do wykorzystania technologii komputerowej w nauczaniu matematyki.
 • Mobilizacja młodzieży do twórczego myślenia i kreatywnego spędzania czasu wolnego.

 

Regulamin konkursu:

 1. Prezentację multimedialną uczeń przygotowuje samodzielnie (w przypadku stwierdzenia przez komisję konkursową niesamodzielności, praca zostanie zdyskwalifikowana).
 2. Prezentacja powinna zawierać 15-20 slajdów.
 3. Prezentacje należy przesłać na adres: ajksyta@op.pl
 4. Termin nadsyłania prac: 30 maja 2015r.
 5. Prezentacja powinna zawierać: stronę tytułową, imię i nazwisko autora, klasę, której jest uczniem
 6. Należy złożyć (lub przesłać pocztą) nauczycielowi matematyki oświadczenia autora o zgodzie na wykorzystywanie prezentacji w celach edukacyjnych oraz, że zgłoszona do konkursu prezentacja multimedialna jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich. Wzór takiego oświadczenia można pobrać u nauczyciela matematyki.

 

Kryteria oceny prezentacji:

– zgodność z tematem

– dobór, układ oraz poprawność merytoryczna przygotowanych materiałów

– bogactwo zastosowanych w prezentacji form wyrazu (obrazy, teksty, komentarze, muzyka, animacje, …)

– ogólny wyraz artystyczny prezentacji

 

 1. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami.
 2. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas zakończenie roku szkolnego.
 3. W razie wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt z nauczycielami matematyki.

 

Zapraszamy do pomysłowej twórczości!!!

 

 

Przykładowa tematyka prezentacji:

 1. „Własności figur płaskich” (można wybrać tylko trójkąty, tylko czworokąty itp.)
 2. „Rodzaje i własności figur przestrzennych.” (można wybrać tylko graniastosłupy lub ostrosłupy lub bryły obrotowe itp.)
 3. „Rebusy i łamigłówki matematyczne.”
 4. „Funkcje w życiu codziennym.”
 5. „Ciekawa liczba Pi.”
 6. „Ciekawe własności liczb.”
 7. „Czy wiesz, że…– ciekawostki matematyczne.”
 8. „Złoty podział odcinka.”
 9. „Z historii matematyki.”
 10. „Promil, procent, punkt procentowy.”
 11. „Statystyka w praktyce”.
 12. „Karty, ruletki inne gry-jak dobrać strategię o największym prawdopodobieństwie wygranej?”
 13. „Ciągi w otaczającym nas świecie.”
 14. Samodzielnie zaproponowany temat dotyczący zagadnień realizowanych w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.