Krew ratuje życie…

krew z napisem

….nie tyko osób poszkodowanych w wypadkach, ale także osób przewlekle chorych.

Codziennie tysiące osób czekają na to, byśmy podarowali im to, czego nie można kupić i wyprodukować. Składnikami krwi leczy się m. in. białaczkę oraz inne choroby krwi, dlatego zapotrzebowanie na nią jest tak duże.

Oddawanie krwi jest bezbolesne i bezpieczne. Przed oddaniem wykonuje się wstępne badanie krwi, by stan zdrowia dawcy mógł ocenić lekarz.

Nasi uczniowie to wiedzą, dlatego 12 marca  tak chętnie, po raz  kolejny przystąpili do akcji honorowego oddawania krwi. Zarejestrowało się 47osób, ale po wstępnej weryfikacji 33 oddały krew, co łącznie pozwoliło pozyskać 14850ml krwi. I nie jest ważne jaką grupę krwi posiadamy, bo na każdą jest zapotrzebowanie.

Jak wynika z danych Narodowego Centrum Krwiodawstwa najwięcej osób ma grupę A Rh+ (32%), 0 Rh+ (31%). Znacznie rzadsze są grupy: B Rh+ (15%), AB Rh+ (7%) oraz ujemne: 0 Rh- (6%), A Rh- (6%), B Rh- (2%) oraz AB Rh- (1%).

W tym roku szkolnym łącznie we wszystkich akcjach udało się pozyskać 35550ml krwi.

Wszystkim krwiodawcom serdecznie dziękujemy za ten bezcenny dar serca.

Koordynatorki akcji: Ewa Gutarowska i Teresa Tępińska.