Mamy kwartet KLAS AKADEMICKICH SGH

klasa akademicka

Z wielką przyjemnością informujemy, że od roku szkolnego 2022/2023 mamy w naszej szkole cztery klasy objęte Programem KLASA AKADEMICKA SGH, w tym aż trzy klasy pierwsze:

  • ICD – wychowawca p. Emilia Grochulska,
  • IG1 – wychowawca p. Karina Nojek,
  • IG2 – wychowawca p. Marzena Papis
  • IIC – wychowawca p. Jolanta Gapys.

W uzasadnieniu takiej decyzji władz, tej jednej z najlepszych w Europie Uczelni Ekonomicznych, czytamy: Bardzo dziękujemy za zaangażowanie Państwa szkoły (…). Współpraca z Państwem przebiega na najwyższym poziomie.

W Polsce do Programu KLASA AKADEMICKA SGH zakwalifikowano wyróżniające się szkoły ponadpodstawowe (tylko 61 placówek) – my jesteśmy w Programie od 26 kwietnia 2017 roku. Udział w programie stwarza możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim, pozwala także poznać ofertę edukacyjną Uczelni, ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej.

W ramach programu organizowane są dla uczniów:

  • dedykowane zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH; zajęcia odbywają się na terenie kampusu Uczelni oraz w naszej szkole; często stosowaną formą są webinaria;
  • program stwarza także możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu (wspieranie rozwoju wybitnych uczniów zgodnie z zainteresowaniami, predyspozycjami i możliwościami), korzystania z Biblioteki SGH, czy też współpracy ze studenckimi kołami naukowymi.

Uczestnictwo w Programie KLASA AKADEMICKA SGH zobowiązuje nas do organizacji Dnia SGH w naszej szkole.
Wraz z Programem KLASA AKADEMICKA SGH niech realizują się marzenia młodych ludzi, niech to będzie pierwszy krok do życiowej podróży tysiąca mil szczęścia.

Marzena Papis