Kwietniowe wykłady w ramach Instytutu Kreatywnej Biologii

W piątek, 8 kwietnia 2022 roku, nasi uczniowie mieli możliwość zgłębienia swojej wiedzy na temat niewidzialnych gołym okiem mikroorganizmów oraz doskonale zauważalnych –   fascynujących roślin.
Pierwszym wystąpieniem w tym dniu był wykład pt. Ekstremalne mikroby – niewidzialny świat o ogromnym potencjale, wygłoszony przez panią dr Agnieszkę Zabłotni.

Mikroorganizmy  postrzegane są przeważnie jako nasz wróg powodujący choroby, jednak jak się okazuje, równie często są naszymi sprzymierzeńcami.
Prelegentka dużą część swojego wykładu poświęciła ekstremofilom, czyli mikrobom zdolnym do przeżycia i rozwoju w środowiskach ekstremalnych, do których można zaliczyć: bardzo wysokie lub niskie temperatury, niskie lub wysokie ph, wysokie zasolenie i wysokie ciśnienie hydrostatyczne. Ekstremofile zmieniły nasze myślenie o granicach możliwości przeżycia. Pani doktor przybliżyła młodzieży środowiska  bytowania termo i psychrofili, acilo i alkalifili, piezofili i halofili oraz odniosła się do wielkich korzyści, jakich one dostarczają w medycynie, przemyśle spożywczym, ochronie środowiska, kosmetologii, biologii molekularnej, a także  astrobiologii.
Drugi wykład – o intrygującym  tytule Rośliny po zmroku – podpatrujemy florę w filmie Avatar”– wygłosiła pani dr Justyna Nawrocka.
Spotkanie przeznaczone było dla wszystkich zainteresowanych poszukiwaniem prawdy w filmach science fiction.
Dzięki pani dr Justynie Nawrockiej, przypominając sobie film  ,,Avatar”, przenieśliśmy się do tropikalnych lasów Pandory. Choć flora fikcyjnego wszechświata została od podstaw wykreowana na potrzeby produkcji, wiele  gatunków inspirowanych było ziemskimi roślinami egzotycznymi.
Prelegentka zapoznała słuchaczy z imponującymi roślinami, które mogły być prototypem flory dla  twórców filmu. Opowiedziała o  tajemnicach ukrywających się w liściach, łodygach i korzeniach.
Spośród wymienionych gatunków roślin do najciekawszych należą:

  • Hyperion sekwoi – wiecznie zielone, obecnie najwyższe znane żyjące drzewo na świecie – 115 m wysokości;
  • General Sherman – okaz mamutowca olbrzymiego o objętości pnia ok.1487 m3, masie 1385 ton;
  • Mimoza wstydliwa – zasługująca na uwagę z powodu ciekawego mechanizmu składania liści po dotknięciu, zwanego sejsmonastią;
  • Aturiroślina, która ma zdolność poruszania liśćmi pionowo lub zataczania nimi kół, dlatego nazywana jest w Indiach „rośliną telegraf” – listki wydają się przekazywać sobie nawzajem wiadomości;
  • Łoskotnica pękająca – ,,drzewo dynamit”, dojrzałe owoce pękają z hukiem podobnym do wystrzału z broni palnej. Energia wytworzona przy pękaniu owocu pozwala wyrzucić nasiona z prędkością ponad 240 km/h;
  • Kapturnica – jedna z roślin mięsożernych, która rosnąc na mokradłach, w jałowym podłożu, uzupełnia swoją dietę związkami pochodzącym z  ciał owadów i innych drobnych stworzeń. Swoje liście przekształca w puchary, będące   najbardziej skutecznymi, żywymi pułapkami na owady;
  • Opieńka miodowa – to grzyb cechujący się fluorescencją. W nocy emituje zielonkawe światło. Intensywność światła uzależniona jest od poziomu kwaśności gleby oraz obecności azotu w glebie w formie amonowej.

Na koniec wystąpienia pani doktor Justyna Nawrocka pokazała słuchaczom świecące rośliny i podała instrukcję ich wykonania .
Mamy nadzieję, że zainspirowana pomysłem młodzież samodzielnie sprawdzi podany przepis.

Anna Kumur, Renata Sijer, Teresa Tępińska