Łączy nas krew, która ratuje życie

1

Kolejny rok szkolny i kolejna akcja honorowego oddawania krwi w naszej szkole, która odbyła się 9 października 2018 roku. Do akcji przyłączyło się  wielu nowych krwiodawców.

Punkt poboru zorganizowaliśmy na terenie szkoły. Życiodajny płyn jednocześnie mogły oddawać trzy osoby.  Z zadeklarowanej grupy, krew  oddały 24 osoby. Nie wszystkim udało się przejść pomyślnie etap kwalifikacji do oddania krwi. Wszyscy razem oddali 10800 ml krwi.

Krew jest bezcenna i niezastąpiona do ratowania życia. Dawcą może zostać zdrowa osoba między 18 a 65 rokiem życia. Jednorazowo pobiera się 450 ml krwi. Samo pobranie trwa zwykle 5-10 minut. Należy do tego doliczyć czas konieczny do wypełnienia ankiety, rejestrację, badania i wywiad lekarski.

Wszystkim, którzy oddali krew składamy podziękowania za chęć niesienia bezinteresownej,  a jakże cennej pomocy drugiemu człowiekowi. Zapraszamy do kolejnej akcji, która planowana  jest  na 11 grudnia 2018.

                                   Koordynatorki akcji: Ewa Gutarowska i Teresa Tępińska.